När ska fientligheten mot bilism sluta?

Järnvägsgatan är redan högt belastad och det kommer inte att bli bättre av att ta bort ett till körfält utan det kommer snarare att leda till frustration för alla trafikanter med långa köer, skriver debattörerna.

Nu ska liknande beslut trots alla protester fattas på den hårt trafikerade gatan Järnvägsgatan, vilket drabbar alla trafikslag, skriver debattörerna.

Nu ska liknande beslut trots alla protester fattas på den hårt trafikerade gatan Järnvägsgatan, vilket drabbar alla trafikslag, skriver debattörerna.

Foto: Åke Alvin

Debatt2023-03-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är olyckligt att även det nya politiska styret frekvent verkar för en bilfientlig politik. Senaste nytt är att styret bestående av S och M presenterade att ett körfält i nordvästra körriktningen ska tas bort på Järnvägsgatan till förmån för att bygga nya busshållplatser på körfältet.

SD är ett parti som förespråkar alla trafikslag och är således ett bilvänligt parti. Medborgare som är beroende av bilen ska känna att politiken står på deras sida, SD står för en sådan politik till skillnad från de styrande i Linköpings kommun.

SD Linköping har konsekvent motarbetat liknande förslag i andra delar av kommunen i många år då trafiksituationen förvärras konstant och gör det svårare för fordon att ta sig fram. Ett exempel på detta är det totalt verklighetsfrånvända beslut som Muharrem Demirok låg bakom som ledde till stora problem för trafiken på Hamngatan. Nu ska liknande beslut trots alla protester fattas på den hårt trafikerade gatan Järnvägsgatan, vilket drabbar alla trafikslag och med en försvårad framkomlighet medföljer även en risk för fler trafikolyckor samt ett hinder för blåljuspersonal.

Det är fler förslag som dessa Linköping har att vänta med S och M vid makten. Man har börjat se över att ta bort fler körfält på exempelvis södra delen av Djurgårdsgatan vid Garnisonen.

Det är olyckligt att kommunen ständigt och systematiskt ska bortprioritera bilar och andra viktiga transporter. Järnvägsgatan är redan högt belastad och det kommer inte att bli bättre av att ta bort ett till körfält utan kommer snarare leda till frustration för alla trafikanter med långa köer, problemet kommer även att följa till närliggande gator vilket kraftigt försämrar framkomligheten i trafiknätet. SD förespråkar att man i stället för att bygga på Järnvägsgatan ska effektivisera, anpassa och använda den ytan som finns på resecentrum med tillhörande fjärrbussterminal för busshållplatser. Linköpings politiker med S och M i spetsen bevisar ännu en gång sin oförmåga att ta rationella beslut som är bra för kommunen och trafikanterna.

Kommunen har en avsikt att göra centrala Linköping bilfritt på sikt. SD menar att det är en dålig idé ur ett framkomlighets- och trygghetsperspektiv. Bil- och genomfartstrafik har visat sig ha en positiv påverkan på exempelvis trygghet. Örebro kommun hade stora problem med otrygghet och diverse brottslighet i centrum. Som svar på det öppnade kommunen upp stora delar av centrum för biltrafik, vilket resulterade i att kriminella aktörer drog sig undan. Ju mer rörelse ett område har desto mindre benägenhet har brottslingar att bedriva kriminell verksamhet i området. Därför menar vi att ett bilfritt centrum är ett dåligt förslag ur flera perspektiv.

En röst på SD är en röst för sunt förnuft med ett säkert och bra trafiknät för alla.