SD: Att lägga ner skolor är helt fel väg att gå

Enligt styret är detta inte en besparing, vilket är en ren lögn. Det handlar om en extremt kortsiktig besparing som på lång sikt kommer att bli en stor kostnad, skriver debattörerna.

Sverigedemokraterna förespråkar mindre skolenheter. Mindre skolenheter innebär att varje elev får mer tid för hjälp, inte minst elever som är i behov av särskilt stöd, skriver debattörerna.

Sverigedemokraterna förespråkar mindre skolenheter. Mindre skolenheter innebär att varje elev får mer tid för hjälp, inte minst elever som är i behov av särskilt stöd, skriver debattörerna.

Foto: Jessica Gow/ TT

Debatt2023-03-20 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna och Socialdemokraterna har kommit fram till att fyra skolor och elva förskolor ska läggas ner med kort varsel. Det är oroväckande och borde inte ske i Linköpings kommun. Barnens bästa ska komma i första hand och inte besparingar på en viktig verksamhet som skolan. Enligt styret är detta inte en besparing, vilket är en ren lögn. Det handlar om en extremt kortsiktig besparing som på lång sikt kommer att bli en stor kostnad.

Sverigedemokraterna förespråkar mindre skolenheter. Mindre skolenheter innebär att varje elev får mer tid för hjälp, inte minst elever som är i behov av särskilt stöd. Varje elev får synas mer och läraren har då mer tid till att säkerställa att varje elev får en kvalitativ utbildning. Nedläggningarna handlar bland annat om mindre elevgrupper, där ser SD en chans till att förverkliga fler mindre skolenheter och inte göra som styret och lägga ner dem.

När det kommer till Fredriksbergsskolan finns det elever som går i särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrumet. För dessa elever kommer nedläggningen innebära att de får byta skola och det kommer att ställa till det för både eleverna och deras föräldrar med en minskad trygghet och omständligare resväg mellan skola och hem. Barn vars diagnos insisterar på att inget ska förändras i vardagen, oflexibel fixering vid rutiner eller ritualiserade mönster i beteenden. Tanneforsskolan har också en SU-grupp för elever med grav/generell språkstörning. Elever som inte förstår eller kan uttrycka sig i språket, som redan har det kämpigt i skolan kommer även behöva byta skola och hitta nya kompisar. Barn som inte vet eller har förmågan av att starta en konversation med en annan människa. Det är dessa elever som styret anser ska behöva byta skolor. Det är något som SD absolut inte kan acceptera.

Kommunen behöver ibland hitta områden att göra besparingar på, men besparingar ska inte göras på barnen och i synnerhet inte på barn med särskilda behov.

Rappestad skola är en landsbygdsskola som ligger en bit från Vikingstad, enligt Elias Aguirre är skolan halvfull och att eleverna ska flyttas till Vikingstad. SD menar att detta är helt fel väg att gå. Här vill styret att gå ifrån möjligheten för en mindre skolenhet och dessutom vill de lägga ner en landsbygdsskola, vilket inte alls bidrar till en levande landsbygd utan snarare dödar landsbygden.

Den 23 mars väntas barn- och ungdomsnämnden besluta om nedläggningarna och Sverigedemokraterna kommer att göra allt för att dessa skolor som styret planerar att lägga ner inte ska läggas ner. Vi anser att barnens bästa ska komma först och inte besparingar på skolverksamheten.