Satsning på äldreomsorg grusas av KD

Under covid19-pandemin har revorna i välfärden blivit uppenbara, framförallt inom äldreomsorgen, med oacceptabelt höga dödstal som följd.

Äldreomsorgen ser väldigt olika ut runtom i Sverige, men under alltför lång tid har omsorgen och personalens arbetsvillkor fått stå tillbaka i kommunerna, skriver artikelförfattarna.

Äldreomsorgen ser väldigt olika ut runtom i Sverige, men under alltför lång tid har omsorgen och personalens arbetsvillkor fått stå tillbaka i kommunerna, skriver artikelförfattarna.

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT /

Debatt2021-03-30 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Äldreomsorgen ser väldigt olika ut runtom i Sverige, men under alltför lång tid har omsorgen och personalens arbetsvillkor fått stå tillbaka i kommunerna. Privata bolag har gjort vinster samtidigt som pengar försvunnit från omsorgen. Upphandlingar har lett till att många i personalen fått otrygga anställningar, timvikariat och orimliga arbetsvillkor.

Under 2020 la den S-ledda regeringen en historisk budget på 105 miljarder kronor för att stärka välfärden. Kommuner och regioner får ökade generella statsbidrag med tio miljarder kronor, utöver de 12,5 miljarder kronor som redan var annonserade.

Fyra ytterligare miljarder satsas på äldreomsorgen. En lika stor summa satsas på Äldreomsorgslyftet som innebär att personalen i omsorgen ska få utbildning på arbetstid och fasta tjänster. Det är en historiskt stor satsning riktad till omsorgen om våra äldre.

 

För Linköpings kommun har det inneburit 55 miljoner kronor till äldreomsorgen, 23 miljoner till Äldreomsorgslyftet och dessutom 110 miljoner i generella statsbidrag som också kan användas till äldreomsorg om kommunen väljer så.

Trots tillskotten lägger Linköpings borgerliga styre pengarna på tillfälliga lösningar som inte kommer att stärka äldreomsorgen på sikt. De väljer att enbart tillfälligt stärka bemanningen och att utöka vårdplatserna för demens utan att höja personaltätheten. 

När satsningarna fasas ut kommer vi vara tillbaka på ruta ett. Vi socialdemokrater tycker istället att extrapengarna skulle ha gått till arbetskläder till all personal, permanent ökad bemanning och avskaffande av delade turer.

 

Idag är det så stressigt inom äldreomsorgen att personalen inte hinner med. Vi måste förbättra arbetsvillkoren. Det handlar om att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel, att lönerna höjs och att arbetstiderna förbättras. Att ta hand om äldre personer är ett viktigt arbete som ska avspeglas i lön och arbetsvillkor.

Vi socialdemokrater står alltid upp för välfärden och är villiga att prioritera därefter. När pandemin är över ska vi inte gå tillbaka till situationen vi hade innan. Vi ska bygga något nytt – ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.