Satsa på medarbetarna och vårdcentralen

Vi vill belöna kompetens och har föreslagit en höjd grundlön till ”särskilt yrkesskickliga” inom dygnet runt-vården, skriver debattörerna.
Vi vill belöna kompetens och har föreslagit en höjd grundlön till ”särskilt yrkesskickliga” inom dygnet runt-vården, skriver debattörerna.

Centerpartiet tycker att regionen måste ligga i framkant inom digitalisering och fortsätta utveckla olika arbetssätt, nyttja ny teknik och AI, skriver debattörerna.

Debatt 20 juni 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Majoriteten i Region Östergötland (M, KD, L med stöd av SD) har presenterat en budget som varken löser det negativa ekonomiska resultatet eller vårdens utmaningar. Det är även anmärkningsvärt att styret tok-bromsar många åtgärder. De verkar inte heller kunna skilja på besparingar och smarta insatser som initialt kostar en liten slant men som på sikt sparar pengar och utvecklar vården så att det blir bättre för patienterna.

Att ställa om till konceptet Nära Vård är en del av detta arbete, varför Centerpartiet prioriterar det i sin budget. När vården är närmare patienten – i hemmet eller särskilda boendet – behöver inte patienten åka till akutmottagningen eller sjukhuset. Vi tycker att regionen måste ligga i framkant inom digitalisering och fortsätta utveckla olika arbetssätt, nyttja ny teknik och AI. Ett konkret exempel är egenmonitorering som hjälper patienter på ett effektivt och säkert vis att följa sin hälsa hemifrån, medan vårdpersonalen kan få upp avvikelser på sin skärm i händelse av förändringar. Det skapar en trygghet för patienten och frigör tid för vårdpersonal.

Arbetet med att behålla medarbetare inom vården är också ett mycket prioriterat arbete. Här jobbar vi för att skapa en attraktiv arbetsplats där det är möjligt med utveckling och återhämtning. Vi vill belöna kompetens och har föreslagit en höjd grundlön till ”särskilt yrkesskickliga” inom dygnet runt-vården. Dessa nyckelpersoner skapar stabilitet i verksamheten och ger förutsättningar för en god vårdkvalitet. Vi ser att beroendet av hyrpersonal måste minska och vill därför reformera regionens interna bemanningspool till en kompetenspool för större flexibilitet kring arbetstid, högre lön och karriärmöjlighet vid patientnära arbete. Det skulle både minska kostnaderna för hyr, öka attraktiviteten att stanna i regionen, men viktigast av allt – bidra till bättre vård.

 

Centerpartiet vill fortsatt införa mobil röntgen i hela länet (finns nu endast i östra delen). Det skulle gynna patienterna och även avlasta sjukhusen när färre besöker akutmottagningen. Det frigör både pengar och personal till annat. Vi vill dessutom förstärka förlossnings- och mödrahälsovården då vi ser det som extra viktigt och skapar trygghet. Ett integrerat mottagande för personer som utsatts för våld i nära relationer prioriterar vi också i vår budget.

I ett längre perspektiv måste regionen utvecklas till ett mer självförsörjande län med en bättre beredskapsplanering. Vi måste dessutom fortsätta jobba för att nå målen i livsmedelsstrategin som handlar om att öka produktionen och konsumtionen av lokala produkter, där de gröna och blå näringarna har en central roll. Det leder till bättre egenförsörjning av både mat och energi, och gör oss mer robusta och mer motståndskraftiga vid en kris.

Centerpartiets budgetalternativ är en balanserad och framtidsinriktad budget där fokus ligger på att skapa en patientsäker vård och ett motståndskraftigt län – för Östergötlands bästa!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa