Sänkta ambitioner för alla med funktionshinder

Risken är nu stor att det blir svårare för personer med funktionshinder att vara delaktiga i samhället, att kunna arbeta, ta del av information och ha en god hälsa, skriver Niklas Nåbo (S).

Det är mycket beklagligt att det nya styret i Region Östergötland inte vill mer på området som berör stora grupper vars möjligheter att leva ett normalt liv är begränsade på olika sätt, skriver debattören.

Det är mycket beklagligt att det nya styret i Region Östergötland inte vill mer på området som berör stora grupper vars möjligheter att leva ett normalt liv är begränsade på olika sätt, skriver debattören.

Foto: Gorm Kallestad/TT

Debatt2024-02-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Funktionshinderpolitiken är inte så viktig. Så kan man faktiskt tolka sättet som det moderatledda styret i Östergötland just nu agerar. Vi socialdemokrater tycker att det är oroande och ser borttagandet av Regionens funktionshinderpolitiska program som en klar ambitionssänkning.

Risken är nu stor att det blir svårare för personer med funktionshinder att vara delaktiga i samhället, att kunna arbeta, ta del av information och ha en god hälsa. I programmet betonas också vikten av deltagande i politiska processer, i forskningsarbete samt i frågor om upphandlingar. 

Nu har det borgerliga styret med M, KD, L med stöd av SD beslutat att programmet ska bort trots att Funktionsrätt Östergötland, som organiserar funktionshinderrörelsen, vill ha det kvar. Man hänvisar till att regionen har för många program och att det finns lagstiftning inom området som man kommer att följa. 

Att ha politiska program innebär att politiken uttrycker en vilja och formulerar politiska mål inom ett område. Att enbart se program som ett hinder för verksamheten innebär att man inte förstår varför programmet kommit till och att man inte vill följa det, alltså att man sänker ambitionerna. 

Det räcker inte med att bara följa lagar inom politiken, att bygga ett samhälle som är inkluderande och finns för alla kräver mer än så. Därför är det mycket beklagligt att det nya styret i Region Östergötland inte vill mer på området som ju faktiskt berör stora grupper vars möjligheter att leva ett normalt liv är begränsade på olika sätt. 

Det Funktionshinderpolitiska programmet har varit ett stöd för tjänstepersoner och medarbetare hur de ska tänka kring dessa frågor. Under förra året skapades bland annat en ny webb för regionen med hjälp av programmet. I en politiskt styrd organisation är det viktigt att politiken visar vägen och formulerar sig och ger riktlinjer för verksamheten, tyvärr tycker inte det borgerliga SD-styret detta. 

Det ekonomiska läget är alarmerande inom Region Östergötland men kan på inga sätt ursäkta eller förklara detta beslut. Programmet finns redan färdigt, det behöver alltså inte arbetas fram vilket förstås kan ta arbetstid från personal, det behöver bara åter aktualiseras för att gälla för en ny mandatperiod. 

Vi socialdemokrater vill inte sänka våra ambitioner för att skapa ett samhälle för alla. Därför behöver det Funktionshinderpolitiska programmet för Region Östergötland vara kvar.