Samverkan kan lösa Vadstenas framtida fjärrvärme

Vi från Solör Bioenergi föreslår en omstart i diskussionen kring Vadstenas framtida fjärrvärme.

Att hitta en bättre, grönare och mer ekonomisk väg framåt för Vadstenas framtida fjärrvärme än den som nu ligger framför oss, skriver debattörerna.

Att hitta en bättre, grönare och mer ekonomisk väg framåt för Vadstenas framtida fjärrvärme än den som nu ligger framför oss, skriver debattörerna.

Foto: Peter Calén

Debatt2022-06-22 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill bidra till en konstruktiv lösning som gynnar alla och därför presenterar vi i dag ett nytt samarbetsförslag som kan sänka fjärrvärmepriserna, värna Vadstenas ekonomi – och samtidigt göra regionen mer klimatsmart. 

Solör Bioenergi har levererat pålitlig och miljövänlig fjärrvärme i Vadstena i två decennier. Värmen har också varit prisvärd – kommunen har fått betydande rabatter på de offentliga listpriserna, vilket kanske inte alla känner till. 

Under en längre tid har det, som bekant, förts en debatt om framtiden för Vadstenas fjärrvärme. Kommunen har sagt upp avtalet med Solör och i stället fört fram en plan på att bygga ett parallellt fjärrvärmenät. Planen ska bland annat genomföras tillsammans med Mjölby kommun och Mjölby-Svartådalen Energi, där Tekniska verken i Linköping är majoritetsägare. Vadstena kommun har också hänvisat till en option i avtalet om att lösa in Solörs fjärrvärmeanläggning.

Det finns tyvärr flera stora frågetecken kring den valda vägen. 

Det första handlar om ekonomin. Det vore unikt i Sverige att bygga ett nytt fjärrvärmenät där det redan finns ett – med enorma kostnader för kommunen som följd. 

Det andra gäller miljön. Solörs fjärrvärmeanläggning är fossilfri och har ojämförligt låga koldioxidutsläpp.

Därutöver är det ingen hemlighet att Solör gör en annan bedömning än kommunen om vad juridiken säger om möjligheten att via en option lösa in fast egendom som fjärrvärmeanläggningar. Frågan ser ut att behöva redas ut i domstol.

Vi menar dock att det går att välja en annan väg – utan dessa stora frågetecken och juridiska processer. Det är en konstruktiv väg som bygger på samarbete där alla parter gynnas.

Vi vet att en sådan lösning är möjlig att uppnå eftersom vi har uppnått det tidigare. I Ljungby kommun hanterade vi gemensamt en liknande situation där kommunalt ägda Ljungby Energi i ett inledande skede ville ta över Solörs anläggning eller bygga ett parallellt fjärrvärmenät till stora kostnader. Där samlades vi i en väg framåt med enbart vinnare.

Vi ser tre bärande drag i vårt samverkansförslag för Vadstena:

* Överskottsenergi tas om hand – för en grönare region. Tekniska verken i Linköping har ibland ett överskott av energi, vilket beror på att det emellanåt produceras mer energi än vad som kan tas upp av fjärrvärmenätet. Genom att samverka med Solör kan denna överskottsenergi tas om hand i stället för att gå till spillo, vilket vore mer klimatsmart. På motsvarande sätt köper Solör överskottsenergi från det lokala kraftvärmeverket i Ljungby.

* Sänkta fjärrvärmepriser. Mycket talar för att Tekniska verken kan sälja överskottsenergin till ett lägre pris än vad det kostar för Solör att producera värme lokalt. Denna mellanskillnad kan oavkortat gå till att sänka priserna för kunderna i Vadstena. I Ljungby sänktes priserna med 8 procent på motsvarande sätt.

* Vadstena kan fokusera – och undvika stora kostnader. Genom samarbetet undviker Vadstena de mycket stora kostnader som krävs för att bygga ett parallellt fjärrvärmenät. Utrymme skapas i stället för att fokusera på andra angelägna områden och kommunala uppgifter.

Det finns fler möjligheter med en samverkan, exempelvis att kraftvärmeverket i Mjölby skulle kunna utnyttjas mer genom att leverera även till Vadstena. Det skulle ge ökad lokal produktion av elektricitet och även kunna innebära en kostnadsfördel för Vadstena. 

Vi är redo att diskutera detta och även andra konstruktiva idéer. Målet är klart: Att hitta en bättre, grönare och mer ekonomisk väg framåt för Vadstenas framtida fjärrvärme än den som nu ligger framför oss.