Säkerhetszoner innebär ökad risk för diskriminering

Just nu pumpar Tidöpartierna ut förslag på justitieområdet. Förslag med väldigt korta remisstider som ger begränsad möjlighet för andra instanser att lämna synpunkter. Det är ett spel med hög risk som i förlängningen kan påverka rättssäkerheten, skriver debattören.
Just nu pumpar Tidöpartierna ut förslag på justitieområdet. Förslag med väldigt korta remisstider som ger begränsad möjlighet för andra instanser att lämna synpunkter. Det är ett spel med hög risk som i förlängningen kan påverka rättssäkerheten, skriver debattören.

Förslaget innebär en ökad risk för diskriminering och godtyckliga ingripanden mot vissa grupper av människor, särskilt personer med utländsk härkomst som bor i utsatta områden, skriver Maria Moraes (MP), kommunalråd.

Debatt 22 januari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På kommunstyrelsen den 23 januari ska Linköpings kommun lämna ett yttrande till regeringens förslag om visitationszoner, numera kallade “säkerhetszoner”.

Tyvärr väljer Socialdemokraterna i Linköping att återigen svika sin egen partilinje och springa Moderaternas ärenden. Förslaget innebär en ökad risk för diskriminering och godtyckliga ingripanden mot vissa grupper av människor, särskilt personer med utländsk härkomst som bor i utsatta områden. Man tillstyrker alltså förslaget om “säkerhetszoner” och går helt emot partilinjen nationellt. Vi har sett det tidigare när Socialdemokraterna i Linköping, till skillnad från väldigt många andra kommuner med socialdemokratiskt styre, valde att inte tillskriva regeringen för att stoppa förslaget om en angiverilag. Som socialdemokratisk väljare i Linköping måste man undra om rösten på Socialdemokraterna i valet 2022 egentligen var en röst på Moderaterna. 

Utredningen om “säkerhetszoner” har haft i uppdrag att lämna förslag på hur ett system med visitationszoner kan införas. Förslaget innebär att det blir möjligt att inrätta särskilda platser där kropps­visitation och genomsökning av transportmedel får genomföras utan att det finns någon konkret brotts­misstanke. Vi kan alla gissa vilka “zoner” som kommer att drabbas. Inte är det innerstan man syftar på, trots den brottsdrabbade krogmiljön som Corren, så sent som i april 2023, visade kryllar av narkotika. Värt att tillägga är att polisen redan i dag har möjlighet att visitera personer utan brottsmisstanke, men då endast under vissa förutsättningar, exempelvis där risken är stor att vapen ska komma till användning vid våldsbrott. 

Miljöpartiet anser att förslaget om säkerhetszoner inte ska genomföras. Enligt BRÅ:s rapport vill många poliser inte heller själva ha visitationszoner, bland annat eftersom de redan har lagstöd att visitera personer och för att förslaget är kontraproduktivt. Förslaget skulle minska tilliten och öka splittringen i samhället. BRÅ:s rapport visar att personer med rötter i Afrika löper klart högre risk att felaktigt misstänkas för narkotikainnehav och att detta kan tyda på etnisk diskriminering från polisen. Rapporten visar också att det förekommer diskriminerande etnisk profilering i polisens arbete, att polisen saknar vägledning för att förebygga diskriminerande profilering och att det finns små möjligheter för de som drabbats att driva sina ärenden vidare. 

Om förslaget trots allt ska genomföras vill vi se flera begränsningar, bland annat vad gäller ingripande mot barn och särskilt barn under 15 år. Vi ser även ett behov av att utöka diskrimineringslagen så att enskilda ska kunna utkräva ansvar från polisen för diskriminerande åtgärder. Något som utreddes förra mandatperioden men ännu inte har tagits vidare. Det blir än viktigare om ett system med visitationszoner inrättas, men även med andra förslag från Tidöpartierna. 

Just nu pumpar Tidöpartierna ut förslag på justitieområdet. Förslag med väldigt korta remisstider som ger begränsad möjlighet för andra instanser att lämna synpunkter. Det är ett spel med hög risk som i förlängningen kan påverka rättssäkerheten. Men de korta svarstiderna är inte en förklaring på varför Socialdemokraterna i Linköping är positiva till förslaget i sitt yttrande. Det är nog snarare en trasig ideologisk kompass det handlar om. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa