Så kan mångfalden öka ytterligare

De närmaste åren går hundratals byggarbetare i pension här i Östergötland. Ska vi kunna fortsätta bygga behöver fler få upp ögonen för den fantastiska byggbranschen. Vi måste visa att vi är en bransch för alla, skriver debattörerna.

Ska byggbranschen lyckas rekrytera den bästa arbetskraften måste den vara attraktiv för alla, skriver debattörerna.

Ska byggbranschen lyckas rekrytera den bästa arbetskraften måste den vara attraktiv för alla, skriver debattörerna.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2023-10-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En ny rapport som Byggföretagen låtit göra visar att vi är på god väg. Men det finns mer att göra. 

Det är ingen hemlighet att byggbranschen traditionell sett är starkt mansdominerad. Men det heller inte hela sanningen. Andelen kvinnor ökar sakta men säkert och uppgick 2020 till drygt 10 procent. Samma utveckling ser vi när det gäller personer med utländsk bakgrund. Under det senaste decenniet har andelen utrikesfödda ökat snabbare i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar. 

Men ska fler söka sig till byggbranschen måste vi göra mer. Byggföretagen har därför låtit göra en ny undersökning om hur olika byggföretag jobbar med frågan. Resultatet är glädjande. Företagen lägger ner både tid och engagemang för att öka mångfalden. Det handlar om allt ifrån att man tagit fram eget material till att organisera egna grupper eller kommittéer för att arbeta med mångfald och jämställdhet.

Nu är det dags för arbetsgivarorganisationer, fackförbund och företag i byggbranschen att ta nya steg. Därför lägger vi i dag fram tre konkreta förslag som kan leda till att fler söker sig till byggbranschen. 

1. Lyft fram fler förebilder. Byggföretagen har flera initiativ för att uppmärksamma kvinnor i byggbranschen, exempelvis ”Årets Byggkvinna”. Alla vi i branschen bör fundera på hur vi ytterligare kan lyfta fram förebilder som attraherar fler kvinnor och människor med utländsk bakgrund.

2. Sätt mål. Vi i byggbranschen måste visa att det finns goda utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund. Det kan exempelvis ske genom att företagen sätter upp mål för hur många kvinnliga anställda de siktar på att anställa eller på ledande positioner. 

3. Fler pilotprojekt. Den förra regeringen satte ett jämställdhetsmål för nyanställningar i byggbranschen till 2030. Tyvärr följde ingen finansiering med målet. Branschen bör därför verka för att sittande regering avsätter medel för en pilotsatsning för att locka kvinnor till att utbilda sig inom byggbranschen. Särskilt fokus bör ligga på omskolning.

Ska byggbranschen lyckas rekrytera den bästa arbetskraften måste den vara attraktiv för alla. Byggföretagens undersökning visar att branschen tagit viktiga steg i rätt riktning, men också att det finns mer kvar att göra. Vi måste alla hjälpas åt för att visa att vi är en byggbransch för alla.