Så kan Liberalerna göra skillnad för småföretagen

I dag är fokus på Nyamko Sabuni och Liberalerna eftersom partiet nu har sitt landsmöte i Linköping, men det vi skriver gäller egentligen alla.

Nu när Liberalerna och Nyamko Sabuni håller sitt landsmöte i Linköping hoppas vi att besluten fattas med vetskapen och insikten om att landets mindre och växande företag är avgörande för vårt lands framtida välstånd, skriver debattörerna.

Nu när Liberalerna och Nyamko Sabuni håller sitt landsmöte i Linköping hoppas vi att besluten fattas med vetskapen och insikten om att landets mindre och växande företag är avgörande för vårt lands framtida välstånd, skriver debattörerna.

Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Debatt2021-11-20 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När företag tvingas att lägga ner sin verksamhet på grund av hot och våld, krångliga regelbördor eller brist på rätt kompetens att anställa, har hela samhället förlorat. 

Små och medelstora företag står för den största andelen av skatteintäkterna i hela 189 av Sveriges 290 kommuner – så även i Östergötland. De 53 974 jobb småföretagen i länet har skapat genererar 4,2 miljarder kronor i årliga skatteintäkter som länets alla kommuner kan använda för att underhålla gator, finansiera idrotts- och fritidsanläggningar samt räddningstjänsten och mycket, mycket mer.

Samtidigt som det är avgörande för vårt samhälle att de små och medelstora företagen växer så vittnar många småföretagare om svårigheter med att just växa. Vi på Företagarna lyfter ofta hur minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft möjliggör tillväxt, men det finns också flera andra viktiga samhällsfunktioner som krävs för att det ska vara möjligt för företagare att driva sina verksamheter. 

* Nolltolerans mot vardagsbrott. Kunder måste tryggt kunna ta sig till butiken. Företagare och deras anställda måste säkert kunna ta sig till arbetsplatsen. Varor måste kunna flyttas längs vägarna. Datorn användas utan att bli kapad. Rättskedjan har över tid prioriterat den alltmer utbredda organiserade brottsligheten vilket medfört att brottsligheten mot små och medelstora företag tillåtit breda ut sig. En av fem företagare har funderat på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten. En ofattbar siffra. Det krävs flera åtgärder för att motverka och bekämpa brotten mot företagare. 

* Rätt upphandlingskrav på rätt plats. Varje år upphandlar staten, kommuner och regioner varor och tjänster för närmare 800 miljarder kronor, eller 80 000 kr per invånare. Det kan handla om inköp av allt från konsulttjänster till sophämtning. För att öka medverkandet och bidra till en sund konkurrens är det viktigt att upphandlande myndigheter för en dialog med näringslivet kring sitt kravställande. Dagens krav är ofta konkurrensbegränsande och gör att små- och medelstora företag stängs ute – ett slöseri med skattemedel.  Öppna upp för fler företag att delta i upphandlingar – det tjänar hela samhället på.

* Den gröna omställningen är vår tids ödesfråga. Svenska småföretag vill bidra och vara längst fram i den gröna omställningen, men hindras alltför ofta av stelbenta krav och byråkratiska system. Mindre och växande företag lever och verkar nära sina kunder, tar ansvar i sitt närsamhälle och har stora förväntningar på sig. För dem är omställningen både personlig och affärskritisk. Svenska företag kan gå längst fram i omställningen genom att tänka småskaligt vid ny reglering och lagstiftning, hålla regelbörda och administration så låg som möjligt och ge incitament för omställning genom exempelvis gröna stimulanser.

 

Nu när Liberalerna håller sitt landsmöte i Linköping hoppas vi att besluten fattas med vetskapen och insikten om att landets mindre och växande företag är avgörande för vårt lands framtida välstånd. Genom att frigöra kraften i människor – entreprenörer och innovatörer – kan Liberalerna bidra till fler växande företag i Sverige. När företag växer, växer Sverige. När Sverige växer, växer välståndet hos var och en av oss i Östergötland och i hela landet.