Så förbättrar vi företagsklimatet i Östergötland

I förra veckan publicerar Svenskt Näringsliv resultatet från årets undersökning av det lokala företagsklimatet. Östergötlands företag sysselsätter i dag 142 700 personer som tillsammans skapar 40,8 miljarder kronor i skatteintäkter.

Debatt2022-06-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om det lokala näringslivet i en kommun kan anställa 10 nya personer motsvarar det skatteintäkter som täcker kostnaderna för en hel förskoleklass eller sex nya undersköterskor, vilket tydligt illustrerar vikten av ett gott klimat för företagande.

Företagarna i Östergötland ger det lokala företagsklimatet 3,3 av 6 som sammanfattande omdöme, vilket kan jämföras med snittet i Sverige i sin helhet som är 3,4. Bäst bland kommunerna i länet hamnar Ydre där betyget är 4,2 och sämst hamnar Norrköping där betyget är 2,7.

De frågor som Östergötlands företagare ser som mest prioriterade för att företagsklimatet ska förbättras är följande:

* En bättre dialog med kommunen. En tät dialog med det lokala näringslivet är avgörande för att kommunen ska förstå vilka utmaningar och problem som företagare hanterar i sin verksamhet och för att förstå vad kommunen kan göra.

* Att kommunernas beslutsfattare visar bättre förståelse för företagande. Näringslivet är motorn i landets välstånd och välfärd. Utan goda förutsättningar för företagande uteblir satsningar på skola, vård och omsorg. Näringslivets villkor måste därför ses som ett allmänintresse.

* Att brottsligheten bekämpas och att trygghet upprätthålls. Enligt siffror från Svenskt Näringsliv (2022) kostar brottsligheten svenska företag nästan 100 miljarder årligen bara i direkta kostnader. Det lokala näringslivet måste involveras i kommunernas arbete för att bistå med förståelse för den brottslighet som riktar sig mot företag.

* Snabbare handläggning. Drömmar i kras när handläggning drar ut på tiden. Med serviceinriktade handläggare som ger råd och vägledning till företagare genom olika tillståndsprocesser kan handläggningstiden snabbas upp betydligt, jämfört med om näringslivet bara möts med omotiverade avslag.

* Mer byggbar mark för verksamheter. Genom det kommunala planmonopolet har kommunerna mycket att säga till om när det kommer till hur mark tas i anspråk. Att kommunerna har en öppen attityd till att upplåta mark på så sätt som näringslivet föreslår är centralt för ett gott lokalt företagsklimat.

Under de år som Svenskt Näringsliv har kartlagt landets lokala företagsklimat har vi sett att det är möjligt att skapa ett attraktivt företagsklimat. Men det kräver ett målmedvetet och långsiktigt arbete som grundar sig på insikten om att näringslivets villkor är en angelägenhet för oss alla.