Vi vill se krafttag mot organiserade välfärdsbrott

Det vore naivt att tro att vi i Region Östergötland är fredade från kriminell aktivitet bara för att vi ännu inte haft några stora avslöjanden här, skriver debattören.
Det vore naivt att tro att vi i Region Östergötland är fredade från kriminell aktivitet bara för att vi ännu inte haft några stora avslöjanden här, skriver debattören.

Fakturor för vård som aldrig utförs. Handel med receptbelagda läkemedel. Fusk och rena bedrägerier. Skattemedel ska gå till sjukvård – inte till organiserade välfärdsbrott, skriver debattören.

Debatt 20 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Organiserad brottslighet har nästlat sig allt djupare in i den svenska välfärden och vården är inget undantag. Vi har sett exempel på kriminella som driver såväl privata tandläkarmottagningar som vårdcentraler i Sverige och tillskansat sig stora summor pengar som borde ha gått till vård. Det tycker vi Socialdemokrater är helt förkastligt. 

Brottsligheten berör allt från falska sjukintyg och organiserad handel med receptbelagda och ofta narkotikaklassade preparat till faktureringar för behandlingar som aldrig utförts. Den organiserade kriminaliteten slår inte bara mot drabbade regioners ekonomi utan äventyrar framför allt patientsäkerheten. Det finns ett tydligt samband mellan fusk med ekonomin och fusk med vårdinsatser.

Det vore naivt att tro att vi i Region Östergötland är fredade från kriminell aktivitet bara för att vi ännu inte haft några stora avslöjanden här. För att försvåra för kriminella nätverk att etablera sig i Region Östergötland har vi Socialdemokraterna lämnat in en motion till regionfullmäktige om att etablerar en resurs för att stävja fusk och motverka brott, likt den som framgångsrikt införts i Region Stockholm, med uppgift att dels arbeta förebyggande i exempelvis avtalsprocesser, men också att genomföra granskningar och driva processer där misstänkt brottslighet identifieras.

De mest effektiva åtgärderna Region Östergötland kan vidta för att motverka denna kriminalitet är att i samband med avtalsskrivning och uppföljningar försvåra för kriminella att utnyttja regionens verksamhet för brottsliga ändamål. Det behöver finnas tydliga och lätt tillämpliga uteslutningsgrunder och avtalen behöver omfattande insynsklausuler, som ger regionen rätt till ett lättillgängligt redovisningsmaterial såsom exempelvis ekonomisk redovisning och utdrag från personalregister. Sist men inte minst måste det vara lätt att säga upp avtal när eventuella välfärdsbrott uppdagas.

Då de kriminella nätverken ofta rör sig över kommun och regiongränser vill Socialdemokraterna även att regionen arbetar för ett stärkt organiserat samarbete mellan Region Östergötland, regionens kommuner, närliggande regioner och andra relevanta aktörer för att motverka organiserade välfärdsbrott.

Det är av yttersta vikt att Region Östergötland agerar skyndsamt och resolut i denna fråga innan den organiserade brottsligheten etsat sig fast i vår gemensamma välfärd. Som medborgare i Östergötland ska du alltid kunna lita på att du får vård av seriösa aktörer men även att dina skattekronor går till just vård. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa