Vi måste sätta högre mål för skolan

Lärare ska använda mer tid för spännande undervisning och aktivt stöd i elevernas lärande. Mindre tid ska gå till administration. Det är min och socialdemokraternas självklara utgångspunkt, skriver Lennart Allard (S), utbildningsnämnden.

Debatt 8 juni 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att minska den administrativa bördan tog vi därför ett initiativ i de två utbildningsnämnderna häromveckan. Nu har förvaltningen uppdraget att arbeta fram konkreta förenklingar. 

Det är inget enkelt arbete som väntar. Det vet alla som har en insikt i skolans värld. I ett antal valrörelser har partier som Liberalerna lovat att göra något åt det pressade administrativa arbetet. Några resultat har dock inte setts. Nya system med krav på fler uppgifter har införts på skolor. Inte sällan är programmen bristfälliga på grund av slarvig upphandling från kommuntjänstemän. 

Socialdemokraternas förväntningar är stora på utbildningsförvaltningens uppdrag. Nämnden ska få en första återkoppling i oktober. Jag är säker på att det kommer att bli ett spännande arbete för tjänstemännen och lärares erfarenheter kommer att bli viktiga.

Många angelägna frågor måste ställas: Kan mängden dokumenterade uppgifter minska på områden? Hur kan en process formas som leder till inköp av funktionella och tillförlitliga dataprogram? Bör fler professionella administratörer anställas?

Den glädje och glöd som präglar många lärares arbete är skolans främsta tillgång. Den måste partierna, skolförvaltningen och rektorerna vara rädd om och se till att den inte kvävs. Politikens mål kan inte vara mindre än att Linköpings barn och ungdomar ska möta de bästa lärarna. Ett lägre satt mål skulle vara fel.

 

Ska dessa lärare rekryteras nu och i en framtid måste skolorna erbjuda en god arbetsmiljö. Skolan har ett stort ansvar och förväntningarna är med rätta stora. Vi kan också notera goda resultat. Vi ser ökade meritvärden när eleverna lämnar högstadiet. Betygspoängen ökar också för eleverna som slutar gymnasiet.

Även om resultaten är glädjande måste målen sättas högre. Alla elever ska erbjudas en stimulerande undervisning för att få redskap att leva rika liv och nå trygg försörjning. Och för att klara det ställs höga krav på lärare att erbjuda en vinnande undervisning för alla men också förmågan att skriva kloka åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte klara kunskapskraven.

I den krävande uppgiften ska lärarna inte stå ensamma. Som socialdemokrater är det vår ambition att frigöra pengar till specialpedagoger och speciallärare som ger stöd. Socialdemokraternas kurs är klar men vi är väl medvetna om att uppgiften inte blir enkel. Riksdagens utredningstjänst (RUT) visar att regeringens anslag innebär en rejäl nedskärning av skolans finansiering. Anslagen till barn- och ungdomsutbildning minskar med två miljarder kronor. Det sker i en tid med hög inflation som gröper ur skolbudgetarna.

Regeringen Kristerssons löften att sänka skatten för höginkomsttagare försvårar en ansvarsfull skolpolitik i Linköping och landets övriga kommuner. Det gör det kommunala ansvaret ännu större och mer angeläget.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa