(S): Sjukersättningen måste bli mer flexibel

Den SD-styrda regeringens politik kommer innebära att människor med funktionsnedsättning kommer fortsätta vara beroende av anhöriga eller tvingas söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, skriver debattören.

Många funktionsrättsförbund känner stor besvikelse och drar slutsatsen att regeringen inte prioriterar funktionsrättsfrågor, skriver debattören.

Många funktionsrättsförbund känner stor besvikelse och drar slutsatsen att regeringen inte prioriterar funktionsrättsfrågor, skriver debattören.

Foto: Kallestad, Gorm

Debatt2023-10-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av livet. Det är en premiss de flesta kan skriva under på. Regeringen konstaterar att levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning fortsatt är sämre än för övriga befolkningen.Trots det saknas förslag eller åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren.

Nu har det gått ett år in på mandatperioden. Inte ett ord fanns i regeringsförklaringen där regeringen ska visa på vad regeringen tänker prioritera. Vi är många som väntar på svar, därför har jag begärt en debatt i riksdagen om vad regeringen har för visioner för personer med funktionsnedsättning.

Hur vill regeringen förbättra LSS-lagstiftningen, stärka möjligheterna till utbildning och jobb, ge kommuner och regioner möjligheter till likvärdig omsorg och sjukvård och se till att det finns en rimlig sjuk- och aktivitetsersättning till den som trots insatser inte kan arbeta?

För Socialdemokraterna handlar det om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Inte någon människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas.

För att kunna nå dit krävs en samlad politik med en mängd olika insatser från olika politikområden, inte minst möjligheten att försörja sig och leva ett självständigt liv. Samhället måste stå starkt också för den som för stunden sviktar och för den som har behov som överskrider förmågan. Fler måste kunna beviljas sjuk- och aktivitetsersättning.

Ersättningen måste också bli mer flexibel, så att man kan jobba med den förmåga man har, del av dagen eller del av veckan. Den SD-styrda regeringens politik kommer innebära att människor med funktionsnedsättning kommer fortsätta vara beroende av anhöriga eller tvingas söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

Det är bakgrunden till min fråga till den SD-styrda regeringen; hur ser egentligen regeringens vision för personer med funktionsnedsättning ut? Jag är inte ensam om att undra om regeringen har glömt alla fagra löften före valet. Före valet fanns det många vackra ord om vad som behövde göras med LSS och även andra frågor. Efter valet är det i bästa fall tyst eller så förvärras situationen. Många funktionsrättsförbund känner stor besvikelse och drar slutsatsen att regeringen inte prioriterar funktionsrättsfrågor.