S arbetar för ett tryggare Sverige

Det finns ibland en bild av oss socialdemokrater som alltför snälla i synen på lag och ordning. Den bilden är falsk. Vi anser naturligtvis att den som begår brott ska straffas.

En satsning på fler poliser är en av åtgärderna som den S-ledda regeringen har gjort för att öka tryggheten och stoppa kriminaliteten, skriver östgötska riksdagsledamoten Eva Lindh (S).

En satsning på fler poliser är en av åtgärderna som den S-ledda regeringen har gjort för att öka tryggheten och stoppa kriminaliteten, skriver östgötska riksdagsledamoten Eva Lindh (S).

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2021-06-23 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Sverige – ett paradis för organiserad brottslighet" (16/6).

Vi måste göra många insatser för att bekämpa brott och göra samhället tryggare för oss alla. Det här har den S-ledda regeringen gjort för att öka tryggheten och stoppa kriminaliteten:

- 10 000 nya poliser till år 2024. Polisutbildningen har byggts ut och nya utbildningar har öppnats i Malmö och Borås.

- Vi har skärpt straffen för mer än femtio brott, bland annat mord, grov misshandel och narkotikabrott. Till exempel har minimistraffet för grovt vapenbrott höjts till två år. Det innebär automatisk häktning så att den som påträffas med ett skarpladdat vapen riskerar att inte komma hem på åtminstone två år.

- Polisen har fått nya verktyg, inte minst hemlig dataavläsning så att man kan läsa vad de kriminella skriver i krypterade appar samt hemliga tvångsmedel.

- Vittnesskyddet stärks genom att vi utreder straffskärpningar för övergrepp i rättssak och kronvittnessystem.

- Satsat på mer kameraövervakning på brottsutsatta platser. Polisen behöver inte längre ansöka om tillstånd för kameraövervakning. Polisen kan också övervaka en plats i realtid med hjälp av kameror.

- En mängd åtgärder på många områden för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Bland annat 350 nya utredare specialiserade på mäns våld mot kvinnor.

- Mer resurser till rättskedjan. Punkterna i 34-punktsprogram mot gängkriminalitet införs nu i rask takt.

Det finns dock ingen motsättning mellan att vara tuff mot brottsligheten och samtidigt vilja satsa offensivt på det förebyggande arbetet. För att knäcka gängen behöver vi göra både och. 

Att få bukt med den grova kriminaliteten är en av våra viktigaste frågor. För att lyckas med det behövs ett helhetsgrepp, varav fler poliser och hårdare straff är en viktig del. På den punkten har vi levererat. 

Men för att återuppbygga långsiktig trygghet måste vi lägga minst lika mycket kraft, energi och resurser på att se till att unga inte hamnar snett till att börja med. För det spelar ingen roll hur många kriminella vi burar in och hur länge, om det ständigt står nya unga på kö för att ta över.

En stark välfärd är helt avgörande för att vända utvecklingen. Skolan och socialtjänsten måste ha de resurser som krävs för att göra sitt jobb på bästa sätt. Därför går vi socialdemokrater nu fram med bland annat följande:

Att ensidigt ropa om hårdare tag mot kriminella kan verka handlingskraftigt och bestämt – men löser det några problem? Nej. Partier som utlovar snabba lösningar är inte värda att lyssna till. 

Vi socialdemokrater kommer fortsätta att mobilisera samhällets samlade krafter – skola, socialtjänst, polis, rättsväsende och kriminalvård – för att bekämpa brottsligheten. Det kommer inte att gå över en natt, men med ihärdighet och uthållighet kommer vi att lyckas.