(S): Alla tre sjukhus i länet är viktiga för helheten

Genom att fortsätta stödja och utveckla sjukhusen kan vi säkerställa att östgötarna får den vård de behöver, när de behöver den, oavsett var i länet de bor, skriver Kaisa Karro, Lena Micko, Eva Andersson och Annsofi Ramevik, samtliga regionråd i opposition för Socialdemokraterna.

Sjukhusen är en garant för att vi även fortsättningsvis kan utbilda läkare och sjuksköterskor, skriver debattörerna.

Sjukhusen är en garant för att vi även fortsättningsvis kan utbilda läkare och sjuksköterskor, skriver debattörerna.

Foto: Corren arkiv/Fredrik Jonsson/Lina Handberg

Debatt2024-05-25 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna kommer stå upp för Östergötlands tre sjukhus genom krisen. Sjukhusen kompletterar varandra och utgör, tillsammans med primärvården, en helhet som gynnar patienterna i Östergötland.

I Östergötland har vi tre sjukhus som utgör ryggraden i den regionala hälso- och sjukvården: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Deras strategiska placering och specialiteter är avgörande för att möta östgötarnas behov av vård. Vi socialdemokrater kommer stå upp för att alla tre sjukhus är viktiga för helheten. Inte minst viktigt nu när vi har ett allvarligt ekonomiskt läge.

Universitetssjukhuset i Linköping utgör ett nav i regionens sjukvårdssystem. Som ett av Sveriges ledande universitetssjukhus erbjuds avancerad specialistvård inom en rad olika medicinska områden. Den forskning som bedrivs knuten till US är världsledande på flera områden. Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en annan viktig pusselbit och erbjuder en bredd i både bas- och specialistvård. 

Lasarettet i Motala är det mindre av de tre sjukhusen men spelar ändå en avgörande roll för fler invånare än de som bor i den västra delen av länet. 

De flesta av oss som behöver vård får det i primärvården vid en vårdcentral som finns nära. Om vi behöver sjukvård vid någon specialistklinik så påbörjar man oftast sin vårdresa via en remiss från sin vårdcentral. Det är med andra ord så att vårdcentralerna kompletterar helheten i sjukvården genom att kunna avgöra var i vårdkedjan just du behöver hamna. Det viktigaste är att vi får tillgång till sjukvård jämlikt och efter behov på rätt nivå för de besvär man har. 

Att värna dessa tre sjukhus är inte bara en fråga om tillgänglighet och närhet till vård för östgötarna, utan också en fråga om att bevara den mångfald och bredd av specialistkompetens som behövs för att kunna erbjuda högkvalitativ vård i hela regionen. Sjukhusen är en garant för att vi även fortsättningsvis kan utbilda läkare och sjuksköterskor. 

Genom att fortsätta stödja och utveckla sjukhusen kan vi säkerställa att östgötarna får den vård de behöver, när de behöver den, oavsett var i länet de bor. Det handlar om en investering i regionens hälsa och välbefinnande som vi socialdemokrater kommer stå upp för både nu och framåt.