Rösta i det glömda valet

Linköpings domkyrka
Linköpings domkyrka

Ni alla röstande medlemmar i Svenska kyrkan, sätt er in i vad Svenska kyrkans uppdrag är, som kyrka och i civilsamhället. Bilda er en egen uppfattning innan ni går till kyrkovalet den 19 september, skriver Leif Larsson, ordförande i Posk, Folkungabygden.

Debatt 22 juli 2021 07:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under sommaren har det återigen blivit tydligt för svenska folket vad makt i politiken har för betydelse och konsekvenser. Nya partikonstellationer utmanar och andra kämpar med alla medel för att bevara det styrande regeringsmandatet. Så här ska det vara i ett land med en levande demokrati. Folket väljer företrädare i val, som representerar politiska partier och dessa har att verkställa utlovade löften. Positiva eller negativa beror på hos vilket parti dina sympatier ligger. Olikheter i värderingar och uppfattningar behöver diskuteras seriöst och öppet i samhället. Om ett år är det val igen och då ställs samhällsviktiga frågor på sin spets som vi medborgare har att ta ställning till. 

Om två månader är det kyrkoval i Sverige, det glömda valet, där medlemmarna på samma sätt väljer förtroendevalda representerade till de olika nomineringsgrupperna. I kyrkovalet handlar det mer om att välja den bästa vägen för Svenska kyrkans framtid som korresponderar till uppdraget som Svenska kyrkan har. Tyvärr har den politiska samhällsmakten smugit sig kvar efter att kyrkan skiljdes från staten år 2000. Både S, C och SD hänger kvar och representerar sina sekulära politiska partier även som nomineringsgrupper i kyrkovalet. På så sätt banar S, C och SD en väg in i kyrkan för sina sekulära värderingar och lösningar på samhällsproblem de vill ta sig an. 

Kyrkan har tre beslutsnivåer. Det är i den centralt högsta nivån som de strategiska besluten tas. Mycket smart, då det är lokalt som de förtroendevalda och nomineringsgrupperna väljs. Det blir så med direkta val. Den som sitter på makten lämnar den inte frivilligt ifrån sig, inte ens i Svenska kyrkan. Men, det här kan begränsas och det kan göras redan i kyrkovalet om två månader. Ni alla röstande medlemmar, sätt er in i vad Svenska kyrkans uppdrag är, som kyrka och i civilsamhället, och bilda er en egen uppfattning innan ni går till kyrkovalet. 

Det måste tydliggöras att svenska kyrkan inte är en statlig institution, utan är ett trossamfund i civilsamhället, med uppdrag att vittna evangelium om Jesus Kristus. Kyrkovalet den 19 september tar upp många frågor, men prioriterat handlar det om att ni, röstande medlemmar, väljer väg för kyrkans framtid. 

Ämnen du kan följa