Styret: Tufft – men nödvändigt beslut om varsel

I veckan fattade regionstyrelsen det tuffa, men nödvändiga, beslutet att lägga ett varsel om uppsägning som omfattar 900 anställda i Region Östergötland. Bakgrunden är det mycket allvarliga ekonomiska läget i regionen, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Alexander Höglund (L).

Från vår sida kommer vi göra allt vi kan för att minimera de negativa konsekvenserna för patientsäkerheten och arbetsmiljön, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Alexander Höglund (L).

Från vår sida kommer vi göra allt vi kan för att minimera de negativa konsekvenserna för patientsäkerheten och arbetsmiljön, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Alexander Höglund (L).

Foto: Hanna Mi Jakobsson/Corren arkiv

Debatt2024-02-29 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill börja med att understryka att det här inte är ett beslut som har fattats lättvindigt. Vi vet att var och en som arbetar inom hälso- och sjukvården gör skillnad varje dag. Vi vet också att arbetsmiljön är tuff redan som den är i dag inom många av våra vårdverksamheter. Det här är därför något som kommer bli oerhört kännbart, det vill vi vara tydliga med. 

Men sanningen är att vi inte har något alternativ utifrån det läge som vi befinner oss i. Hälso- och sjukvårdens resultat för 2023 landade på minus 1 667 miljoner kronor. Det är en hisnande siffra. Så ser resultatet ut trots att en rad åtgärder har vidtagits under året som gått. 

Under det dryga året som vi i Östgötasamverkan (M, KD och L) styrt Region Östergötland har bland annat beslut fattats om anställningsstopp, utfasning av bemanningsföretag och sparbeting motsvarande 6 procent inom hälso- och sjukvården, men också om mer effektiva inköp och restriktivitet bland investeringar. Likaså har den administrativa organisationen setts över och minskats. 

Förutsatt att åtgärderna får full effekt beräknas de minska kostnaderna, men de kommer inte räcka för att nå en ekonomi i balans. Vi måste minska våra kostnader ytterligare och personalkostnaderna utgör en stor del av vårt underskott – därav är beslut om varsel helt nödvändigt.

Sedan början av 2020 har antalet anställda ökat med drygt 1 000 personer, vilket inte är hållbart. Det nu fattade beslutet om varsel om uppsägning omfattar 900 anställda (totalt har Region Östergötland cirka 14 600 anställda) och kommer framför allt att beröra de grupper som har ökat mest de senaste åren. 

Två yrkesgrupper – läkare och sjuksköterskor – är undantagna från varsel. Antalet anställda inom dessa kategorier regleras i stället genom anställningsstopp med särskild behovsprövning. Även Folktandvården och regionens skolor är undantagna.

Det är givetvis alltid lätt att titta i backspegeln, men faktum är att kurvorna under lång tid har pekat åt fel håll för Region Östergötland. Åtgärder borde ha vidtagits långt tidigare. Det här är dock inte tiden för politisk pajkastning om vem eller vad som bär skulden. Det här är tid för ansvar. Ansvar för att inte ducka för svåra beslut. 

Även om tiden framåt kommer vara tuff är vi skyldiga östgötarna att göra allt vi kan för att vända utvecklingen. Alternativet – att regionens ekonomi fortsatt får blöda fritt – är ett scenario som nog ingen av oss vill ha. Region Östergötland måste helt enkelt ges förutsättningar att komma på rätt köl igen. Från vår sida kommer vi göra allt vi kan för att minimera de negativa konsekvenserna för patientsäkerheten och arbetsmiljön. 

Avslutningsvis vill vi vända oss direkt till dig som är medarbetare i Region Östergötland. Vi förstår att detta skapar oro. Både för dig som riskerar att komma i fråga för varsel, med allt vad det innebär, men också för dig som blir kvar men som riskerar att mista värdefulla kollegor. 

Från den politiska ledningen vill vi vara tydliga med att vi inte lever i en villfarelse om att det går att ”springa lite fortare” ute i verksamheterna. Det gör det inte och det vet vi. Det handlar snarare om att våga prioritera, hitta nya lösningar, öka samverkan och om att använda digitala lösningar ännu mer där det passar. 

Nu startar arbetet med förhandlingar med de fackliga organisationerna. Region Östergötland behöver arbeta skyndsamt med denna process samtidigt som det är ett arbete som måste hanteras med stor respekt och arbetsrättsligt korrekt. 

Region Östergötland har historiskt en stark tradition av en god ekonomi, med hög tillgänglighet till vården för våra medborgare. Det är vår övertygelse att vi kan – och ska – komma tillbaka dit igen. Men vi sticker inte under stol med att det nu väntar en tuff tid, som vi tillsammans behöver ta oss igenom.