Regionstyret om varslet: "Beskedet kommer före sommaren"

Det jobbas på intensivt, men processen måste få ta sin tid. Det är viktigt att vi som arbetsgivare är noggranna och följer det regelverk som finns. Enligt planen kommer beskeden till berörda medarbetare före sommaren, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Andreas Westöö (L).

Redan under 2023 har det genomförts ett arbete som minskat administrationen med cirka 10 procent, trots det är de också en del av varslet under 2024. Likaså ligger det besparingar både på alla nämnder och på politiken, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Andreas Westöö (L).

Redan under 2023 har det genomförts ett arbete som minskat administrationen med cirka 10 procent, trots det är de också en del av varslet under 2024. Likaså ligger det besparingar både på alla nämnder och på politiken, skriver Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Andreas Westöö (L).

Foto: Petra Älvstrand/Victor Bomgren/Viktor Westin

Debatt2024-05-14 10:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att Region Östergötland går igenom en väldigt svår och utmanande tid har nog inte undgått någon. Bakgrunden är den allvarliga ekonomiska situationen som resulterade i ett underskott i hälso- och sjukvården på 1,7 miljarder för 2023. Det pågår just nu ett intensivt arbete för att bryta utvecklingen där uppdraget är att vända på alla stenar och det finns inga heliga kor när det handlar om att komma fram med förslag.

I februari varslades 900 medarbetare om uppsägning och just nu pågår MBL-förhandlingar för att komma fram till vilka medarbetare det är som ska sägas upp. Parallellt med varslet om uppsägningar pågår arbetet med att organisera verksamheten för att vi ska klara våra uppdrag med färre medarbetare.

Många rykten florerar just nu och nästan dagligen rapporteras det i media om verksamheter som på ett eller annat sätt berörs av förändringar. I det sammanhanget vill vi betona att det inte är klart ännu med vilka individer som ska sägas upp eller i vilka verksamheter. Det jobbas på intensivt, men processen måste få ta sin tid. Det är viktigt att vi som arbetsgivare är noggranna och följer det regelverk som finns. Enligt planen kommer beskeden till berörda medarbetare före sommaren. 

Från politiskt håll vill vi ändå vara tydliga med att vi välkomnar det mycket gedigna arbete som nu görs ute i verksamheterna. I det ingår att lyfta upp förslag till nya arbetssätt och effektiviseringar, allt annat vore att lämna walkover och låter regionens negativa utveckling bara fortsätta. Men visst kommer vissa beslut att göra ont, det måste vi också våga vara ärliga med.

Från delar av oppositionen hörs högljudda protester kring förslag som nu kommer upp till ytan – ofta helt utan att ha egna förslag som på riktigt skulle kunna vända den situation vi befinner oss i. Vi kommer inte sälla oss till den skaran. Tiden att stoppa huvudet i sanden för regionens strukturella problem är förbi. Det krävs nu, kanske mer än någonsin, ett ledarskap som präglas av fokus på det väsentliga och mod att förändra.

Vi får ofta till oss att det borde sparas på ”andra sätt” – inte på medarbetare. Att spara på administrationen brukar lyftas särskilt. Men då ska man veta att det också är precis där vi började. Redan under 2023 har det genomförts ett arbete som minskat administrationen med cirka 10 procent, trots det är de också en del av varslet under 2024. Likaså ligger det besparingar både på alla nämnder och på politiken. Därutöver har det bland annat beslutats om hyrstopp och anställningsstopp. 

Men faktum kvarstår; det räcker inte. Det går inte att komma ifrån att personalkostnaderna utgör den största delen av vårt underskott och därmed är varslet tyvärr helt nödvändigt.

Med det sagt vill vi understryka att vi förstår den oro som uttrycks just nu av framför allt medarbetare i sjukvården. Ovissheten är naturligtvis jobbig. Både för de som riskerar att drabbas av uppsägning, men även för medarbetare som kommer förlora värdefulla kollegor. Det har vi all respekt för.

Samtidigt är det också påfallande, när vi nu är ute och träffar både chefer och medarbetare i våra verksamheter, att det råder en stor förståelse för att utvecklingen måste vända. Det finns en stark vilja att vara med och bidra i arbetet, liksom en övertygelse om att Region Östergötland kan så mycket bättre. Det är en kraft som kommer vara till stor nytta i arbetet framåt. 

För en sak är säker, det är bara tillsammans som vi kan ta oss igenom det här. Region Östergötland har en stolt och stark tradition som vi alla värnar.