Regionerna och övertidsberget

Sjukvården kräver många händer och fötter. Personalen går på knäna. Arbetstidslagen anger gränser för arbetstid, övertid och dygnsvila. Taket för övertid är 200 tim per år. Ett sätt att hålla sig under takåsen är kompledighet, en slags kvittning.

Debatt2022-06-01 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En chef på region Jämtland hade arbetat väldigt mycket över och blev lovad kompledigt. Hon skulle sluta och därefter få 2 mkr utbetalt som lön i 1 år. Med en årsarbetstid på 1 600 tim skulle det motsvara 800 tim övertid. Fyra gånger taket 200 tim. Styrelsen har bett SKR om hjälp.  

Vart vänder sig den som vill ha kompensation för övertid? Räcker det med att gå till en chef? Arbetstidslagen är en skyddslag vid sidan av AML. Tillsyn ligger på Arbetsmiljöverket. Brott mot Arbetstidslagen ska anmälas till verket.  

En anställd i ett privat företag arbetade övertid – 500 tim under 10 mån. Efter en utskällning fick han lämna från sig nycklar och mobil. När han krävde ersättning, i ledig tid eller pengar, krävde företaget att han skulle säga upp sig. 

Han fick snabbt ett nytt jobb, lämnade en uppsägning och påminde om övertidsskulden. Företaget svarade inte. Via Kronofogden gick han till tingsrätten. Företaget tog in en fin advokatbyrå, som svarade till tingsrätten. Nu var det ombytta roller. Företaget sa att man avslutat anställningsavtalet med ett ”muntligt avsked”. 

Avsked är kortformen för skriftligt besked om uppsägning på personliga skäl utan uppsägningstid. För att säkra sin övertid anmälde arbetsmyran sina dryga 500 tim övertid till Arbetsmiljöverket, brott mot Arbetstidslagen. 

Tingsrätten avvisade kravet på ersättning för lön och övertid. Rätten godkände ”muntligt avsked”. AD tog inte upp överklagandet. HD nekade och fastställde Linköpings tingsrätts dom i mål T 780-18. 

Vi har nu en HD-dom som går emot LAS 18 § – att avsked ska vara skriftligt. Jag informerade LAS-utredningen om att Linköpings tingsrätt löst deras uppdrag. Deras svar var att ta bort krav på saklig grund. Förslaget gick inte igenom. 

Vad händer med brottsanmälan till Arbetsmiljöverket? Den har legat stilla på deras bord sedan augusti 2018 utan åtgärd. Med ett snabbt ingripande från verkets sida hade vi sluppit läsa ”muntligt avsked” i en skriftlig dom. 

Domen har vunnit laga kraft. Det betyder att det räcker med ett enkelt: – Hej då! Eftersom det inte krävs några papper längre, kan man inte överklaga. Där försvann möjligheten att tvista. Facken kan lägga ner sin verksamhet och AD kan stänga.  

Ett års kompledigt för en chef låter som en saga. Regionens arbetsmiljöansvar ligger på styrelsen, under straffansvar för ordföranden. Frågan hur vårdpersonalen ska få dygnsvila och ersättning för övertid ska besvaras av styrelsen i region och kommun. Och av Arbetsmiljöverket.