Varslet slår hårt mot både personal – och patienter

Risken är att medborgarna kan komma att få vänta på att få vård då kvarvarande personal inte hinner utföra sina arbetsuppgifter i tid, skriver Lotta Dahl, ordförande, Vision Region Östergötland.

Visions medlemmar kommer att få färre kollegor, vilket kommer att öka arbetsbelastningen för de som är kvar i Region Östergötland, menar insändarskribenten.

Visions medlemmar kommer att få färre kollegor, vilket kommer att öka arbetsbelastningen för de som är kvar i Region Östergötland, menar insändarskribenten.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2024-02-28 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag kom beskedet att Region Östergötland varslar 900 personer – ett mycket tråkigt besked för våra medlemmar och för medborgarna i Östergötland. Vi är oeniga med arbetsgivaren och tycker inte alls att det här beslutet är bra, våra medlemmar mår inte alls bra av detta och blir givetvis oroliga över detta beslut.

Det är våra medlemmar som arbetar för att alla administrativa uppgifter som behöver göras utförs så att vården ska fungera på ett så bra sätt som möjligt för patient och för övriga kollegor i Region Östergötland. Vi företräder över 4 000 olika yrkesgrupper bland annat administratörer, medicinska sekreterare, ekonomer, projekt­ledare, kommunikatörer, handläggare, it-tekniker, ingenjörer.

Alla kommer att påverkas av detta på ett negativt sätt.

Visions medlemmar kommer att få färre kollegor, vilket kommer att öka arbetsbelastningen för de som är kvar i Region Östergötland. Risken är stor att den ökande arbetsbelastningen kommer att leda till ökande sjuktal och att det blir ännu mindre personal på plats som behöver jobba ännu fortare för att hinna med sina arbetsuppgifter. När varslet träder i kraft kommer arbetsmiljön påverkas och med stor sannolikhet bli sämre för de som blir kvar. Det finns också en stor risk att allt administrativt arbete kommer att ta längre tid och vårdpersonal får utföra dessa arbetsuppgifter.

Det är naturligtvis viktigt att Region Östergötland, som använder skattepengar, granskar och optimerar sin användning av dessa medel. Men om varslet leder till personalminskningar kommer arbetsmiljön för kvarvarande personal att försämras. Att dra ner på administrativ personal innebär att övrig personal sannolikt kommer att få överta administrativa uppgifter. Detta kan resultera i att vårdpersonalen spenderar mer tid på pappersarbete i stället för att fokusera på direkt patientvård, vilket utgör en allvarlig hindrande faktor för effektiv och kvalitativ vård.

Risken är att medborgarna kan komma att få vänta på att få vård då kvarvarande personal inte hinner utföra sina arbetsuppgifter i tid.

Våra medlemmar behövs i Region Östergötland för att kunna ge en bra vård för medborgarna i Östergötland.