Region Östergötland behöver fler vårdplatser

Sverige har minst antal vårdplatser per tusen invånare bland alla OECD-länder. Region Östergötland har ungefär lika många som genomsnittet för Sverige, drygt två per tusen invånare.

Vi har sett en markant försämring sedan början av förra hösten i länet med nästan dagligt behov av att lägga in patienter på annat sjukhus på grund av platsbristen, skriver debattörerna.

Vi har sett en markant försämring sedan början av förra hösten i länet med nästan dagligt behov av att lägga in patienter på annat sjukhus på grund av platsbristen, skriver debattörerna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2022-05-24 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antalet vårdplatser har minskat under lång tid – delvis för att behovet har minskat. Medicinska och medicintekniska framsteg har inneburit att ingrepp och behandlingar som förr krävde flera dygn på sjukhus nu kan göras på ett par timmar, och patienten kan åka hem samma dag. 

Men minskningen av antalet vårdplatser har gått för långt och för snabbt. Nu är vårdplatserna alltför få. Inspektionen för Vård och omsorg, IVO, bedömer att 18 av 21 regioner i Sverige har brist på vårdplatser. I de övriga tre har IVO inte fått tillräckliga underlag för att kunna bedöma om det är brist eller ej. Region Östergötland tillhör de regioner som tydligt behöver fler vårdplatser.

När det inte finns plats i vården skjuts planerade behandlingar upp och vårdköerna växer. När patienter behöver akut vård tvingas läkare välja mellan dåliga alternativ: skicka hem patienten för tidigt, lägga in patienten på en redan överfull avdelning eller försöka hitta plats på en annan avdelning, även om de inte har rätt kompetens för just den patienten. Tyvärr är detta vanligare i Östergötland än i många andra regioner, och det har ökat kraftigt det senaste året. Vi har sett en markant försämring sedan början av förra hösten i länet med nästan dagligt behov av att lägga in patienter på annat sjukhus på grund av platsbristen. Risken för vårdskador och att patienten i närtid behöver komma tillbaka till sjukhuset ökar. 

Läkarförbundets medlemmar pekar ut bristen på vårdplatser som sitt enskilt största arbetsmiljöproblem. I en enkätundersökning svarar en tredjedel av läkare på sjukhus att deras stressnivå är mycket hög eller ohållbar. Det handlar i hög grad om etisk stress när patientsäkerheten hotas, och om att läkare får lägga sin tid på att jaga platser i stället för åt patienterna. Stressen leder till personalflykt som leder till ännu färre vårdplatser. Det är ju inte sängar som är en bristvara, utan den vårdpersonal som behövs runt patienterna.

Ingen vill ligga på sjukhus längre än nödvändigt. Däremot ska vi alla kunna känna oss trygga med att det finns en plats den dag vi behöver sjukhusvård. Det allra viktigaste som kan göras mot bristen på vårdplatser är att se till att de inte behövs. Medicinska framsteg innebär att vårdtider blir kortare, att mer kan göras i öppenvård och att fler kan vårdas i hemmet. Med en väl fungerande äldreomsorg där läkare medverkar behöver färre äldre läggas in, och de som läggs in kan få komma hem tidigare. Och med fast läkare i primärvården som ansvarar för ett rimligt antal patienter kan många sjukdomstillstånd förebyggas eller behandlas innan de blir så allvarliga att de kräver sjukhusvård. Detta är dock lösningar som kommer att ta flera år. De hjälper inte de över 8 000 patienter som just nu väntar på operation eller annan åtgärd bara i Region Östergötland. Det behövs fler vårdplatser här och nu. Östergötland behöver så många vårdplatser att det finns marginaler i vardagen och möjlighet att skala upp i kris. 

I dag träffar vi representanter både för Socialdemokraterna och Moderaterna i Region Östergötland, vår fråga kommer vara tydlig: Hur ska ni säkerställa fler vårdplatser för östgötarna närmaste åren?