Regeringen måste backa om nedskärningarna på kulturen

Ett rikt kulturliv och goda möjligheter till bildning genom livet är en grundläggande del i ett demokratiskt samhälle. I tuffa ekonomiska tider behövs politiker som står upp för kulturens egenvärde och alla barns rätt till kultur och skapande, skriver debattörerna.

Anmärkningsvärt är också att regeringen har tagit bort den årliga uppräkningen av kultursamverkansmodellen som finansierar den regionala kulturen, skriver debattörerna.

Anmärkningsvärt är också att regeringen har tagit bort den årliga uppräkningen av kultursamverkansmodellen som finansierar den regionala kulturen, skriver debattörerna.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-02-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi miljöpartister på nationell, regional och kommunal nivå uppmanar regeringen att backa nedskärningarna och ge kulturen utrymme att växa.

Konsten och kulturen fyller en omistlig roll i vårt samhälle och för oss som individer. För Miljöpartiet är kulturen en självklar del av välfärden. Det är inget vi kan skryta över i goda tider men vända ryggen till när det blir svårt. Det behövs en stark kulturell infrastruktur i hela landet med bibliotek, kulturskola, scenkonst, museer, studieförbund och föreningsliv. För det behöver staten ta sin del av ansvaret.

Sveriges kulturliv är under hård press efter pandemiåren. Regeringen prioriterar en kulturkanon medan Sveriges kulturliv blöder. Tidöpartiernas magra kulturbudget tar varken höjd för inflationen eller behoven av förstärkningar, och de otillräckliga statsbidragen gör att kommuner och regioner tvingas spara och kulturen riskerar att få stryka på foten. 

Regeringens neddragning på folkbildningen är ett hårt slag för utbildning och bildning, mötesplatser och samhällsgemenskap i hela Sverige. Redan nu syns konsekvenserna. Lokaler och personal sägs upp och verksamheter krymper, aktiviteter på landsbygden riskeras. Studieförbundet Medborgarskolan i Linköping och Mjölby berättar att deras anslag har minskat med en tredjedel. Folkhögskolor i länet uttrycker oro för att de som mest behöver en ny chans i skolan, som unga med NPF-diagnos, inte kommer att få plats.  

Anmärkningsvärt är också att regeringen har tagit bort den årliga uppräkningen av kultursamverkansmodellen som finansierar den regionala kulturen. För att vi ska ha ett brett och kvalitativt kulturutbud i hela landet, med länsmuseum, regionteatrar, orkestrar och även utrymme för nya kulturuttryck är detta ett djupt oroväckande besked. 

Vi i Miljöpartiet väljer en annan väg. Vi vill stärka kommunernas och regionernas ekonomi så att sjukvård, äldreomsorg och skola inte behöver ställas mot ett rikt kulturliv. Vi återställer stödet till folkbildningen, höjer anslagen till den regionala kulturen och ger kulturskolan, folkbiblioteken och den ideellt organiserade kulturen möjlighet att växa. 

Konst, kultur och bildning är inte ytlig utsmyckning eller enkel förströelse. Vi behöver kultur i våra liv och i våra samhällen, i hela landet. Då behövs en annan politik som förstår att värna kulturen även i svåra tider. Kulturen, folkbildningen och civilsamhället har byggt vårt land starkt – vi vill ge hela Sveriges myllrande kulturliv förutsättningar för att bygga Sverige starkt även framåt.