Regeringen borde sätta upp mål om flera företag

Våra studier ger en tydlig bild: företagen utvecklas i nära symbios med varandra, skriver debattörerna.
Våra studier ger en tydlig bild: företagen utvecklas i nära symbios med varandra, skriver debattörerna.

Ett viktigt mål för den nya regeringen borde vara att lyfta andelen företagsamma till 5 procent av de vuxna, i hela Sverige, skriver debattörerna.

Debatt 8 oktober 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi lever i dystra tider. Många företag riskerar att slås ut i vinter, på grund av de höga elpriserna, inflationen och hushållens lägre reala inkomster. Det saknas dessutom en tydlig vision om hur företagsamheten ska utvecklas i Sverige.

Småföretagarnas Riksförbund har under senare år utvecklat en kartläggning av landet för att bättre förstå företagsamheten. Vi har utvecklat ett mått, ”företagsamma”, som mäter antalet personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd. Våra studier ger en tydlig bild: företagen utvecklas i nära symbios med varandra. De kommuner där nya företag klarar sig väl, som Danderyd, är där andelen företagsamma redan är hög.

Intuitivt kan man tro att det skulle gå bra för företagen i kommuner som har få företagsamma – man kan starta en restaurang om det inte redan finns en. Men de små och medelstora företagen klara sig genom samverkan. Att många företag riskerar slås ut nu, gör det svårare för de övriga företagen som blir kvar.

En viktig observation vi gör, i en jämförelse av alla svenska kommuner, är att de kommuner som har en högre andel företagsamma är de där invånarna har enklare att hitta jobb. En procent högre andel företagsamma är kopplad till 0,7 procentenheter högre förvärvsfrekvens, och 1,3 procentenheter lägre arbetslöshet. Bland utrikes födda är effekterna ännu starkare.

Men det finns bara 340 000 företagsamma i Sverige –10 000 färre än innan coronapandemin slog till. Färre än var tjugonde vuxen är företagsam.

Låt oss föreställa att Sveriges nya regering sänker skattebördan på att skapa arbetstillfällen och genomför reformerna som krävs för att minska företagens utsatthet för kriminalitet. I så fall kan nedgången i företagsamhet i kriserna återhämtas och Sverige kan nå en situation där 5 procent av de vuxna är företagsamma. Det skulle vara ett litet lyft från 4,6 procent företagsamma i dag.

Då skulle Sverige, enligt våra beräkningar, få en halv procent lägre arbetslöshet. Alltså skulle 25 000 fler jobb skapas till dem som står utan jobb. Det är vad nyttan är av ett realistiskt lyft för företagsamheten i Sverige.

Men för att lyckas måste det finnas faktiska mål. Ett viktigt mål för den nya regeringen borde vara att lyfta andelen företagsamma till 5 procent av de vuxna, i hela Sverige. Konkreta mål krävs för konkret förändring, och vi ser tydligt att det som krävs på kommunal nivå för att få fart på jobben, är just fler företagsamma.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa