Rättighet få röra sig fritt – utan riskera visiteras

Tidöregeringens (M, KD, L med stöd av SD) förslag om visitationszoner och exemplet med Gucci-kepsar är höjden av symbolpolitik och botten på det som kan anses vara liberal politik, skriver Julie Tran (C).

Det blir särskilt problematiskt när det inte finns några konkreta misstankar som motiverar visitationen, utan bara stereotypa antaganden om att personer med vissa kläder eller utseende är mer benägna att begå brott, skriver debattören.

Det blir särskilt problematiskt när det inte finns några konkreta misstankar som motiverar visitationen, utan bara stereotypa antaganden om att personer med vissa kläder eller utseende är mer benägna att begå brott, skriver debattören.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2024-04-05 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är dessutom Liberalernas Martin Melin som står för citatet: ”Alla som bär kopior av Gucci-kepsar är inte gängkriminella, men många gängkriminella bär Gucci-kepsar”. Den liberala vakthunden som partiet ville göra sig representant för är snarare bortsprungen och gömd bakom SD-retoriken. Förslaget skulle ha införts den 28 mars, men är nu framskjutet till april.

För det första strider förslaget mot individens rätt till privatliv och personlig integritet, vilket är en central del av liberalismen. Det är en grundläggande fri- och rättighet att kunna röra sig fritt utan att riskera att visiteras utan brottsmisstanke på grund av sin klädsel. Det kränker individens rätt att vara fri från godtyckliga ingrepp och att vara oskyldig tills motsatsen bevisas. Det blir särskilt problematiskt när det inte finns några konkreta misstankar som motiverar visitationen, utan bara stereotypa antaganden om att personer med vissa kläder eller utseende är mer benägna att begå brott. 

Regeringens pressmeddelande bekräftar detta och det lyder: ”Det ska inte krävas en konkret brottsmisstanke, utan grunden för ingripande kan i stället bygga på exempelvis en riskprofil som arbetats fram med hjälp av underrättelser och polisiär erfarenhet.”

För det andra kan visitationszoner, där människor bedöms baserat på deras klädsel eller andra yttre attribut leda till diskriminering och stigmatisering av vissa samhällsgrupper. Det skapar en större klyfta mellan olika människor och upprätthåller fördomar och stereotyper. Det är dessutom vanligare att personer med ursprung från bland annat Afrika stoppas av polis på felaktiga grunder, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Exemplet med Gucci-kepsar pekar på en koppling till socioekonomiska faktorer där samhällets ojämlikheter förstärks genom att vissa grupper lider av negativa konsekvenser baserat på sitt val av mode. Det strider helt klart mot liberala värden att behandla människor olika beroende på deras socioekonomiska bakgrund eller klädval.

För det tredje kan visitationszoner och fokus på klädsel som en indikator på brottslighet vara ineffektiva och resurskrävande. Det är inte en hållbar lösning att stoppa och söka igenom människor baserat på antaganden, då det riskerar att skapa en onödig belastning på polis- och rättsväsendet. Det skapar också ett misstroendesamhälle i en tid där förtroendet för polisen snarare behöver öka. Det finns mer effektiva och rättvisa sätt att bekämpa brottslighet genom att fokusera på brottsförebyggande åtgärder, utbildning, sociala insatser och en rättssäker rättsprocess. Något Centerpartiet påpekat genom både partiledare Muharrem Demirok och rättspolitiska talespersonen Ulrika Liljeberg.

Kortfattat kan man säga att Tidöregeringens förslag om visitationszoner och exemplet med Gucci-kepsar leder till diskriminering och stigmatisering av vissa samhällsgrupper, samtidigt som förslaget är ineffektivt och resurskrävande. De liberala värdena, såsom frihet, tolerans och demokrati, är mer hotade än på länge. 

Vi som försvarar människors lika värde måste sätta ner foten när vi ser dessa normförskjutningar i samhället, oavsett om det sker lokalt, nationellt eller internationellt!