Rätten till vård – en mänsklig rättighet

Debatt2021-12-17 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Illegala invandrare ska nekas vård som kan anstå" (9/12):

Rätten till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet. Det har gång på gång slagits fast i internationella konventioner, och nämns i Agenda 2030, där mål 3 handlar om "god hälsa och välbefinnande för alla i alla åldrar". Efter återkommande kritik av FN:s olika instanser, ändrades den svenska lagstiftningen år 2011, så att alla som varaktigt vistas i landet har rätt till sjukvård. Denna lagändring var en självklar del i arbetet med att Sverige ska följa internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Sjukvården ska inte sortera människor efter härkomst eller medborgarskap. Sjuksköterskor och läkare är kompetenta och välutbildade yrkesmänniskor som ska få ägna sig åt sitt yrke, att vårda och lindra, och som aldrig ska behöva agera polis eller domare. 

Vi i Vänsterpartiet kommer aldrig att acceptera en politik som gör åtskillnad på människor utifrån härkomst eller medborgarskap. Mänskliga rättigheter gäller alla, och där ingår sjukvård som en självklar del.