Prov i samhällskunskap för nyanlända

Debatt2022-09-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att komma till Sverige från ett krigshärjat land i Mellanöstern eller norra Afrika, med en helt annan kultur än här, innebär en stor omvälvande omställning. Som nyanländ kan det då vara svårt att förstå hur det svenska samhället fungerar.

Denna förståelse och insikt i vad som förväntas av dig som nyanländ är central för att må bra, lyckas bli integrerad och få ett jobb.

I Sverige är hög arbetsmoral, självständighet och respekt för polis och rättsväsende viktiga värden som präglar vårt land. Dessa värden måste genomsyra integrationen av nyanlända.

Men i dag tar det alltför lång tid för många nya svenskar att bidra till det svenska samhället och bli självförsörjande, vilket framför allt gäller boende i socioekonomiskt utsatta områden. Detta sker sannolikt på grund av att många inte förstår hur det svenska samhället fungerar och vilka förväntningar samhället har på oss.

Den utbildning i samhällskunskap som ges för nyanlända är en viktig del för att få en bra start på integrationen. Men för att säkra att varje nyanländ förstått informationen som ges i utbildningen föreslår vi Kristdemokrater att diagnostiska prov bör genomföras, ungefär som när man tar bilkörkort. 

En nyanländ som tagit till sig kunskapen om vårt samhälle och lärt sig svenska har mycket större chanser att bli integrerad i det svenska samhället och att lyckas med egenförsörjning.