Prioritera arbetare i vaccinationskön

Det är inte tjänstemän som kan arbeta hemifrån men som gärna vill åka på utlandssemester som ska gå först i kön, skriver artikelförfattarna.
Det är inte tjänstemän som kan arbeta hemifrån men som gärna vill åka på utlandssemester som ska gå först i kön, skriver artikelförfattarna.

Hela det svenska samhället längtar efter en vardag utan restriktioner och covid-19. Ljuset i tunneln är den nu pågående vaccineringen.

Debatt 26 februari 2021 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är mycket hoppfullt. Men det finns fortfarande väldigt mycket som ska falla på plats och vi ser med oro över osäkra vaccinleveranser. 

Alltför mycket av det svenska arbetet utgår nu ifrån att allt kommer gå enligt plan. Denna inställning är och har varit ett problem under pandemin. Vi ska såklart planera för att allt ska gå som det ska men ännu viktigare är att vara väl förberedda om det går fel.

Ett virus är oförutsägbart. Experter kan ha fel. Saker som vi inte räknat med kan hända. För att minska riskerna för att det går fel och konsekvenserna om det gör det måste vi hela tiden planera för olika scenarier.

Ett område där det krävs flera handlingsalternativ är vaccineringen. Idag planeras för en massvaccinering utan någon större prioritering i slutfasen. Då är förväntningarna att det inte kommer finnas någon brist på vaccin men möjligen brist på personal.

Men detta kan vi inte veta säkert. Vaccinleveranserna kan utebli eller försenas. Viruset kan ändra karaktär och så vidare. Därför borde Region Östergötland ha en plan för även detta. 

Den första och viktigaste principen är att det ska vara en medicinsk prioritering av vaccin. De som har störst risk att bli svårt sjuk ska alltid vaccineras först. 

Men när vi har klarat av denna grupp så behöver vi ha en beredskap för att göra ytterligare svåra prioriteringar vid behov. Och den prioriteringen bör också kommuniceras tydligt och i god tid.

Vi anser att det är vård- och omsorgspersonal som då ska prioriteras. Det är helt avgörande. Men därefter måste vi också ha en plan för vidare prioriteringsordning. 

Annars finns det risk att grupper som inte har de största behoven ser till att de kommer före andra som har större behov. Det är någonting som vi ser i sjukvården varje dag och som kan ske även med vaccineringen om inte någonting görs.

Därför menar vi att de som arbetar i samhällsviktiga yrken där mänskliga kontakter är omöjliga att undvika ska prioriteras efter de som riskerar svår sjukdom och de med vård- och omsorgsyrken. Det handlar om några av våra allra viktigaste jobb exempelvis om lärare och förskolepersonal, bussförare och butikspersonal, lokalvårdare och blåljusyrken. 

Vi hoppas givetvis att vi inte hamnar i en situation med brist på vaccin. Men om vi hamnar där så måste en prioritering ske. Då är det inte tjänstemän som kan arbeta hemifrån men som gärna vill åka på utlandssemester som ska gå först i kön. 

Ämnen du kan följa