Politiker, ni har inte råd att snåla på distriktsläkare

Trots all kunskap, och trots beslut från myndigheter, händer ingenting för att flytta vården närmare dig som patient. För förändring krävs handlingskraft och beslut från politikernas sida, vilket helt verkar saknas, skriver debattörerna.

Om ni ska få distriktsläkarna att orka stå kvar i rådande situation och kunna erbjuda vård till medborgarna behöver ni handla aktivt, skriver debattörerna.

Om ni ska få distriktsläkarna att orka stå kvar i rådande situation och kunna erbjuda vård till medborgarna behöver ni handla aktivt, skriver debattörerna.

Foto: Samuel Steén/TT

Debatt2024-05-02 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vill du ha en egen läkare? En läkare som vet vem du är, som du kan nå vid behov av vård och som känner din sjukhistoria och dina livsomständigheter? Det kanske låter som en utopi, och om politikerna fortsätter styra Region Östergötland som man gjort länge, så kommer det så att förbli. 

Vi som arbetar i primärvården vet dock att det skulle kunna vara annorlunda. Vi vill inget hellre än att arbeta med god patientkännedom och kontinuitet. Du som patient ska inte behöva träffa olika läkare varje gång du behöver vård, men det rådande styret i regionen ger tyvärr inte vårdcentralerna de förutsättningar som krävs för att skapa verklighet av kontinuitet.

Vi vet genom erfarenhet och forskning att en primärvård med god kontinuitet är kostnadseffektiv och patientsäker. Region Östergötlands styrande politiker borde också känna till detta. Forskningsresultat, statliga utredningar, riksdags-, och regeringsbeslut samt riktlinjer från Socialstyrelsen pekar alla i samma riktning – satsa på primärvården, begränsa antalet patienter en distriktsläkarnas ska ansvara för, satsa på nära vård. 

Trots all kunskap, och trots beslut från myndigheter, händer ingenting för att flytta vården närmare dig som patient. För förändring krävs handlingskraft och beslut från politikernas sida, vilket helt verkar saknas. Distriktsläkarföreningen och Svensk förening för Allmänmedicin undrar varför. Och det borde du som medborgare också göra! 

Forskning visar att man redan efter 2–3 år ser dramatiskt positiva effekter på befolkningsnivå av hög patient-läkarkontinuitet. Besök på jourcentraler och akuta inläggningar på sjukhus minskar avsevärt. De positiva hälsoeffekterna ökar för varje år som du som patient har en fast läkarkontakt. God kännedom om patienten ger säkrare medicinska bedömningar. En utbyggd primärvård med fast läkarkontakt är dessutom oerhört kostnadseffektiv, till exempel motsvarar en enda sjukhusinläggning kostnaden av 56 besök hos din distriktsläkare eller 109 hembesök av en distriktssköterska.

Trots att distriktsläkarkårens erfarenhet och forskning tydligt visar ovanstående positiva effekter av fast läkarkontakt och hög kontinuitet i primärvården envisas politiker i Region Östergötland att förespråka dyra och kontraproduktiva alternativa ”lösningar” till fast läkare.

Det finns dock politiker som ser samma problematik som vi. I en debattartikel i Corren 18/4 ("Så förbättrar vi Östergötlands sjukvård") framgår att man från Centerpartiets sida anser att primärvården som ett första steg ska erhålla 20 procent av den totala hälso-, och sjukvårdsbudgeten. En sådan ekonomisk satsning skulle möjliggöra att vi närmar oss begränsade patientlistor och vi skulle kunna påbörja inhämtandet av alla de positiva effekterna av att känna våra patienter. Regionen behöver ställa om systemet i grunden och besluten behöver sträcka sig över mandatperioder. Och det är bråttom. Befolkningen blir allt äldre och med det kommer fler kroniska sjukdomar som kräver omhändertagande av en fast läkare.

Till politikerna i Region Östergötland vill vi säga: Om ni ska få distriktsläkarna att orka stå kvar i rådande situation och kunna erbjuda vård till medborgarna behöver ni handla aktivt. Ni har inte råd att snåla på antalet distriktsläkare! 

Till dig som patient/anhörig/medborgare vill vi säga: Det är dags att kräva att politikerna tar sitt ansvar.