Personalen är vår viktigaste resurs

I Corren kunde man läsa att det nya S+M-styret vill komma närmare sina anställda. Att man anser att politiken hamnat för långt bort från personalfrågorna. Det nya styret hoppas ändra på det. Vi kan bara instämma, skriver debattörerna.

Debatt2023-03-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att ansvar och befogenhet hör ihop är ingen hemlighet för oss som själva utövat ett ledarskap på en arbetsplats. Det var också därför som vi liberaler under föregående mandatperiod inom Allians för Linköping aktivt arbetade för att få till ett personal- och arbetsgivarutskott under kommunstyrelsen för att på så sätt komma närmare personalfrågorna. Vi liberaler hade gärna velat gå längre och låta nämnderna, som har det yttersta ansvaret för verksamheterna, få ett större ansvar för personalfrågorna. 

Men att lägga ner två förskolor och nu högstadiet på Kungsbergsskolan är väl knappast vad vi skulle kalla för bra personalpolitik. Vad blir nästa steg? Vid en skolnedläggning drabbas ju inte bara eleverna som valt att gå på skolan utan även den personal som valt att arbeta där. Konsekvenserna drabbar också de mottagande skolornas elever och personal. Det finns risker för trångboddhet, större klasser och en ökad arbetsbörda för lärare som måste lära känna och sätta sig in i nya elevers situation. Av erfarenhet vet vi sedan tidigare att det behöver finnas ett utrymme när elevkullarna ökar. En annan viktig aspekt är hur detta påverkar elever och personal på Anders Ljungstedt gymnasium. De har haft nog med omflyttningar. Eftersom vi endast innehar en ersättarplats i nämnden kunde vi tyvärr inte yrka avslag och tillhör alltså inte den ”enhälliga” nämnden som beskrivs i Corren 17/2. 

Kommunens medarbetare är vår viktigaste resurs och då är det också viktigt att man trivs på jobbet. Men utmaningarna är många. Det råder stor brist på personal inom offentlig sektor och dagens brist väntas bestå under många år framöver. Om vi skall få den personal som i dag jobbar inom vår kommun att vilja stanna kvar och jobba längre behövs en bra personalpolitik och ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor. Dessutom behövs ett gediget chefsstöd. 

Här har första linjens chefer en nyckelroll. Men om de skall kunna utöva sitt ledarskap och stötta medarbetare får antalet underställda inte vara för många. Chefer måste få möjlighet att vara tillgängliga för att stötta och stärka, ge uppskattning och återkoppling. Inom forskningen talar man bland annat om "Ett nära ledarskap", som ger chefer möjlighet att se medarbetarnas behov, så att medarbetarna ges möjlighet att lyckas med sina uppdrag. Men för att det skall fungera krävs goda organisatoriska förutsättningar och stödresurser. Därför måste antalet medarbetare per chef minska. I dag är variationerna mellan kommunens förvaltningar stor. Utbildningsförvaltningen och Leanlink (kommunens egna utförare av stöd, service och omsorg) har det högsta antalet medarbetare per chef och det är också där personalbristen kommer att vara som störst under kommande år. Det är också de mest kvinnodominerade i kommunen. Apropå jämställdhet! 

Nu hoppas vi att det nya styrets löfte om att prioritera personalfrågorna blir verklighet och att kommunens medarbetare får känna av det engagemanget, inte genom nedskärningar och nedläggningar av verksamhet utan genom satsningar på arbetsmiljöfrågorna och ett minskat antal medarbetare per chef. Under förra mandatperioden tog Allians för Linköping i äldrenämnden beslut om att minska antalet medarbetare för chefer inom äldreomsorgen och nu är det dags att gå vidare till utbildningsförvaltningens rektorer.