Över hälften av Linköpings barngrupper är för stora

Vid kommunfullmäktige i slutet av februari ställde vi frågan till S+M-styret vilket gruppmått kommunen i dag använder för barngrupper i förskolan. Svaret vi fick var alarmerande, skriver Liselotte Fager (KD) och Annika Lejon (KD).

Totalt var 61 procent av barngrupperna i Linköpings kommun för stora och tittar vi på 4–5-åringarna så var siffran hela 75 procent, skriver debattörerna.

Totalt var 61 procent av barngrupperna i Linköpings kommun för stora och tittar vi på 4–5-åringarna så var siffran hela 75 procent, skriver debattörerna.

Foto: DGR (Mostphotos)

Debatt2024-04-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kristdemokraterna är familjens parti. Inget annat parti har sådant fokus på och förståelse för familjens roll för samhället. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som vårt samhälle vilar på. I våra familjer skapas förutsättningar för att barn och ungdomar ska kunna växa upp till trygga medborgare med goda förutsättningar att klara livets alla utmaningar. 

Småbarnsåren är viktiga för ett barn eftersom det är där grunden läggs för resten av livet. Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för 1–3-åringar inte vara större än 12 barn. För 4–5-åringar är rekommendationen max 15 barn per grupp. 2022 års statistik från Skolverket visar att bilden av förskolan i Linköpings kommun förändrats dramatiskt. Från att tidigare ha varit en kommun med några av landets minsta barngrupper ligger man nu sämre än snittet. Totalt var 61 procent av barngrupperna i vår kommun för stora och tittar vi på 4–5-åringarna så var siffran hela 75 procent. Många medarbetare i förskolan har de senaste åren sagt upp sig från sina arbeten i Linköpings kommun. Orsakerna har ofta varit stress, stora barngrupper och dåligt gehör från cheferna. 

Socialdemokraterna och Moderaterna har sedan de tog över styret i Linköping för drygt ett år hunnit med att lägga ned en rad skolor i vår kommun. Tyvärr är dessa nedläggningar ofta förödande för de barn, föräldrar och lärare som drabbas. I de flesta fall är dessa Linköpingsbor förtvivlade och känner en stor maktlöshet inför kommunen som inte vill lyssna på deras argument mot nedläggningarna. Då detta så uppenbart är helt galet både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett barnperspektiv ställer man sig frågan om det kanske finns andra skäl till varför S+M-styret vill flytta barn från små fungerande förskolor till större enheter? 

I en rapport som Socialdemokraterna släppte i höstas kritiserar partiet sin egen migrations- och integrationspolitik: ”Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå vilket kräver att befolkningen blandas”. Vidare skriver man i rapporten att samhället kommer att behöva genomföra insatser som tidigare inte gjorts, i en skala som tidigare inte har skådats. Att försöka utjämna ”orättvisor” i samhället genom social ingenjörskonst är klassisk socialdemokrati. I praktiken tvingas barn att betala för den jättelika integrationsskuld som deras föräldrar har skapat. Om detta är en medveten politik även hos Socialdemokraterna i Linköping tycker vi att de ska säga det klart och tydligt så att Linköpingsborna vet vad som pågår.

Vi kristdemokrater motsätter oss att barngrupperna blir större i samband med att förskolor slås ihop och läggs ner i Linköpings kommun. Större barngrupper leder till stress hos barnen och enligt Lärarförbundet så försämrar det även möjligheten till en god pedagogisk verksamhet. Kristdemokraterna vill lagstadga om ett maximalt antal barn per grupp enligt Skolverkets riktlinjer. När en liknande lag genomfördes i Norge 2018 gav den snabbt effekt. Redan efter några månader uppfyllde cirka 94 procent av de norska förskolorna kraven. 

Att införa nya lagar tar tid och vi anser inte att vi har råd att vänta. Vid kommunfullmäktige i slutet av februari ställde vi frågan till S+M-styret vilket gruppmått kommunen i dag använder för barngrupper i förskolan. Svaret vi fick var alarmerande, kommunen för inte längre statistik över detta då det kräver manuellt arbete. Kristdemokraterna kommer trots detta att fortsätta kämpa för att barngrupperna på kommunens förskolor ska följa Skolverkets riktlinjer. Det är hög tid att sätta barnen i fokus!