Ovärdigt att fatta beslut i blindo om komvux och SFI

Att fatta beslut i blindo om framtida lokaler för komvux och SFI är att behandla frågan nonchalant och ett exempel på hur de borgerliga partierna och SD behandlar verksamheten styvmoderligt, skriver Jonatan Hermansson (S), vice ordförande i bildningsnämnden.

Förutom att verksamheten splittras är jag orolig för att flytten från centrala lokaler mitt inne i stan ut till Mjärdevi kommer försämra verksamhetens möjligheter att konkurrera med de privata utförarna, när elever från stora delar av Linköping kommer få fördubblad restid, skriver debattören.

Förutom att verksamheten splittras är jag orolig för att flytten från centrala lokaler mitt inne i stan ut till Mjärdevi kommer försämra verksamhetens möjligheter att konkurrera med de privata utförarna, när elever från stora delar av Linköping kommer få fördubblad restid, skriver debattören.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2021-11-24 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På bildningsnämndens möte i juni i år stod frågan om framtida lokaler för komvux och SFI på dagordningen. Inför beslut var jag frustrerad över hur tunt underlag som hade skickats ut till nämndens ledamöter. 

Det framgick överhuvudtaget inte till vilka lokaler verksamheten föreslogs flytta – än mindre fanns någon konsekvensanalys av hur en flytt till dessa lokaler skulle påverka elever, lärare och verksamhet.

Att endast få den typen av information muntligen kändes helt enkelt inte okej. Döm om min förvåning när det visade sig att nämnden inte ens fick det. Helt i blindo fattade de borgerliga partierna och SD beslut om att verksamheten skulle flytta till nya lokaler. Vi socialdemokrater röstade nej.

Ärendet återkom dock till nämnden efter sommaren. Det visade sig att de tilltänkta lokalerna saknade nödvändigt bygglov och förseningen medgav att nämnden fattade beslut på nytt. Denna gång framgick förvisso adressen – men fortfarande saknades beskrivning av lokalerna och vilka konsekvenser en flytt skulle kunna få. Även denna gång röstade S nej.

Åsa Wennergren har vid flera tillfällen lyft att det var en enig nämnd som under föregående mandatperiod fattade inriktningsbeslutet att flytta komvux och SFI till andra lokaler för att kunna utöka antalet gymnasieklasser på Birgittaskolan när elevkullarna växer.

Det stämmer att vi socialdemokrater ställde oss bakom denna inriktning. Vårt ställningstagande har dock förutsatt att andra ändamålsenliga lokaler hittas. I den utredning som gjordes i samband med inriktningsbeslutet står det uttryckligen att ”det centrala läget är viktigt för den studerande när de väljer skola.”

Men nu ska alltså komvux och SFI flytta ut till Mjärdevi. Delar av verksamheten, ska tilläggas. För några metodsalar för vård- och omsorg kommer nämligen inte finnas ute i Mjärdevi. Inte heller några ämnessalar för de naturvetenskapliga ämnena.

Förutom att verksamheten splittras är jag orolig för att flytten från centrala lokaler mitt inne i stan ut till Mjärdevi kommer försämra verksamhetens möjligheter att konkurrera med de privata utförarna, när elever från stora delar av Linköping kommer få fördubblad restid. Både process och beslut lämnar en bitter eftersmak.