Östgötasamverkans 100 första dagar för en nystart

Rådande bemanningsläge utgör inte bara en risk för patienter i behov i av vård, utan gör också att befintlig vårdpersonal inte orkar längre. En samlad strategi för att behålla och rekrytera medarbetare inom Region Östergötland ska därför tas fram, skriver Östgötasamverkan.

Under lång tid har allt för många östgötar förpassats till vårdköer, i stället för att få vård i tid. För att bryta denna negativa trend ska en generalplan för förbättrad tillgänglighet tas fram, skriver debattörerna.

Under lång tid har allt för många östgötar förpassats till vårdköer, i stället för att få vård i tid. För att bryta denna negativa trend ska en generalplan för förbättrad tillgänglighet tas fram, skriver debattörerna.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2023-02-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har nu gått 100 dagar sedan Östgötasamverkan (M, KD och L) tog över styret i Region Östergötland. Det har varit en intensiv tid där den extremt ansträngda situationen i vården har varit högst upp på agendan från start. 

I vår första gemensamma budget, som beslutades i november, lägger vi därför stort fokus på vårdkrisen och åtgärder för att vända den. Här finns dock inte någon quick fix att tillgå, utan det krävs ett brett paket av åtgärder där vi nu bara börjat. En viktig del i det arbetet är att vara ute i våra verksamheter och lyssna in medskick och idéer. Där lägger vi mycket tid och kommer göra så även framöver. 

Vår tydliga signal, sedan vi tillträdde, är att Region Östergötland behöver fokusera på kärnverksamheten och att säkerställa det väsentliga för östgötarnas bästa. Att lyckas behålla och rekrytera medarbetare är nyckeln till en bra och fungerande vård. Östgötarna måste kunna lita på att vård kan ges när den behövs. 

Även om hälso- och sjukvården är Region Östergötlands största ansvarsområde ryms mer inom regionens hägn, så som ansvar för kollektivtrafiken och regional utveckling. Här har vi också rivstartat med ett antal beslut som vi menar kommer gynna östgötarna. 

Nedan listar vi några utvalda delar som vi hittills har åstadkommit eller initierat under våra första 100 dagar:

* Den största utmaningen framåt handlar utan tvekan om kompetensförsörjningen. Utan medarbetare – ingen vård. Rådande bemanningsläge utgör inte bara en risk för patienter i behov i av vård, utan gör också att befintlig vårdpersonal inte orkar längre. En samlad strategi för att behålla och rekrytera medarbetare inom Region Östergötland ska därför tas fram.

* Vi befinner oss i ett mycket ansträngt läge där vårdplatser inte kan hållas öppna i den utsträckning som behövs, den främsta anledningen är sjuksköterskebrist. I syfte att stärka bemanningen av vårdplatser i dygnet-runt-verksamheten införs ett utökat OB-tillägg för sjuksköterskor.

* Under lång tid har allt för många östgötar förpassats till vårdköer, i stället för att få vård i tid. För att bryta denna negativa trend ska en generalplan för förbättrad tillgänglighet tas fram.

* Ett genomgripande arbete initieras i hela organisationen för att minska onödig administration, till förmån för patientnära arbete. 

* En regional idrottspolitisk plan tas fram i syfte att utveckla samverkan med idrottsrörelsen för bättre folkhälsa, ökad inkludering i föreningslivet, starkare näringsliv och ökad besöksnäring.

* I syfte att öka möjligheterna till arbetspendling i den södra delen av länet ska tågtrafiken på Stångådalsbanan utvecklas. Med kortare restid och tätare tågtrafik skapas ett större geografiskt område där det är möjligt att pendla för jobb och studier.

* Vi kommer att verka för fler praoplatser/praktikplatser för unga inom bristyrken i samverkan med det östgötska näringslivet liksom verka för att fler östgötar studerar vid YH-utbildningar inom Östergötlands styrkeområden och bristyrken.

Det här är bara ett axplock och en första början. Vi är högst medvetna om att det inte kommer bli en enkel väg framåt, särskilt utifrån den vårdkris vi befinner oss mitt i. Men Region Östergötland behöver en nystart och vi är fast beslutsamma om att förändring är möjlig.