Vi är redo att ge regionen en nystart

När vi i Östgötasamverkan (M, KD och L) i dag lägger fram vår första budget på regionfullmäktiges bord görs det i ett ytterst ansträngt läge.

Ett särskilt fokus kommer att läggas på att förbättra tillgängligheten för cancerpatienter, på telefontillgänglighet till 1177 och vårdcentralerna samt för barn och unga med olika grad av psykisk ohälsa, skriver debattörerna.

Ett särskilt fokus kommer att läggas på att förbättra tillgängligheten för cancerpatienter, på telefontillgänglighet till 1177 och vårdcentralerna samt för barn och unga med olika grad av psykisk ohälsa, skriver debattörerna.

Foto: Culmsee Roger

Debatt2022-11-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Långa vårdköer, stängda vårdplatser, operationssalar som inte kan bemannas och stora ekonomiska utmaningar är vad Region Östergötland står mitt i. Vägen framåt kommer inte att bli enkel, men vi är redo att ge Östergötland den nystart som så väl behövs.

Den största utmaningen framåt handlar om kompetensförsörjningen. Utan medarbetare – ingen vård. Rådande bemanningsläge utgör inte bara en risk för patienter i behov i av vård, utan gör också att befintlig vårdpersonal inte orkar längre. Läget är akut. 

För att vända utvecklingen och öka Region Östergötlands attraktivitet som arbetsgivare krävs ett brett paket av åtgärder, där vi nu tar de första stegen. En samlad strategi för att behålla och rekrytera medarbetare kommer att tas fram, men vi höjer redan nu OB-tillägget i syfte att öka attraktiviteten att arbeta under obekväma arbetstider. Vi initierar också ett genomgripande arbete i hela organisationen för att minska onödig administration, till förmån för patientnära arbete.

Med den ansträngda bemanningssituationen i vården har beroendet av bemanningsföretag vuxit sig allt starkare. Fördelarna med egen fast personal, som trivs på sitt arbete, är många – inte minst när det gäller kontinuiteten för både medarbetare och patienter. Vi vill därför vara tydliga med att beroendet av bemanningsföretag måste minska.

Under en längre tid har vårdköerna vuxit sig långa i Region Östergötland. Allt för många östgötar förpassas till vårdkö, i stället för att få vård i tid. För att bryta denna negativa trend ska en generalplan för förbättrad tillgänglighet tas fram. Ett särskilt fokus kommer att läggas på att förbättra tillgängligheten för cancerpatienter, på telefontillgänglighet till 1177 och vårdcentralerna samt för barn och unga med olika grad av psykisk ohälsa, så att rätt hjälp snabbt ges. 

Äldremottagningarna på Östergötlands vårdcentraler ska utvecklas så att äldre och sköras risk att hamna på akutmottagningarna minskar. Arbetet ska intensifieras för att i samverkan med kommunerna förebygga undvikbara inläggningar och återinläggningar av äldre på sjukhus. Därutöver ska en strategisk äldrevårdsansvarig funktion tillsättas, centralt i regionen, med ansvar för att tillvarata gruppen äldres behov, säkerställa hela vårdkedjan och driva utvecklingsarbete. Inte minst pandemin visar behovet av en sådan övergripande ansvarsroll. 

Vad gäller den specialiserade vården har Östergötland en stolt tradition av att erbjuda vård i världsklass. Universitetssjukhuset i Linköping har tre gånger utsetts till bästa universitetssjukhus. Även Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala har fått pallplatser i sina respektive kategorier. De senaste åren har dock alla tre sjukhusen tappat mark i ranking, vilket är en oroande utveckling. Med rätt förutsättningar är vi övertygade om att våra sjukhus har alla möjligheter att ta sig tillbaka till toppen igen och något vi kommer lägga kraft vid. 

Östgötasamverkan kommer investera mycket tid i att vara ute i regionens verksamheter och lyssna in erfarenheter och medskick om hur den östgötska vården kan utvecklas och hur vi tillsammans, profession och politik, når dit på bästa sätt. Därutöver kommer vi välkomna – inte stoppa – andra aktörer som kan och vill bidra till vår gemensamma välfärd, där fokus på vårdens kvalitet alltid kommer vara i centrum. 

Det är i svåra och oroliga tider som ett starkt ledarskap är som allra viktigast. Det är nu det kommer vara av största vikt att använda varje skattekrona på ett ansvarsfullt sätt, med fokus på kärnverksamheter och att säkerställa det väsentliga för östgötarnas behov. Region Östergötland behöver en nystart och det arbetet börjar nu.