Östergötlands unga faller offer för regeringens politik

Den grova kriminaliteten fortsätter att sprida rädsla i städer och förorter. Bekämpningen av den organiserade brottsligheten kommer att vara en ödesfråga inför valet, och då krävs rätt politik.

Sveriges narkotikalagstiftning leder inte enbart till ökade skjutningar, det har även lett till en av Europas högsta narkotikarelaterad dödlighet, skriver artikelförfattarna.

Sveriges narkotikalagstiftning leder inte enbart till ökade skjutningar, det har även lett till en av Europas högsta narkotikarelaterad dödlighet, skriver artikelförfattarna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2021-08-19 08:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våldet i Sverige ökar. Enligt Brottsförebyggande rådet är mängden våldsbrott med dödlig utgång högre idag än det varit på nästan 20 år och kriminaliteten sjunker lägre och lägre ner i åldrarna, enligt Nationella operativa avdelningen rekryteras medlemmar så unga som 12 år. Vi har även sett hur två tonårspojkar i Linköping blivit beskjutna, varav en miste livet.

För en effektiv kriminalpolitik krävs både lång- och kortsiktiga åtgärder. De långsiktiga åtgärderna handlar främst om förebyggande av kriminalitet. Kommuner måste föra en aktiv arbetsmarknadspolitik där jobb snarare än arbetslöshet lönar sig. Ett arbete minskar risken för att hamna i utanförskap och en arbetsplats skapar gemenskap och bildar en mötesplats för olika människor och kulturer. 

Ett jobb skapar också frihet i form av inkomst och möjligheter att få forma sitt eget liv, utan att bryta mot rättsstatens principer.

På kort sikt innebär en effektiv kriminalpolitik höjda straff. Som tidigare nämnt blir fler och fler unga rekryterade till organiserad brottslighet. För att förhindra denna rekrytering krävs långa fängelsestraff för kriminella. 

Detta så att de inte kommer ut efter några månader, som trenden idag ser ut, för att sedan kunna rekrytera fler personer till sina nätverk. Det handlar även om vilka signaler samhället skickar när återkommande grovt kriminella inte får kraftfulla straff. 

Om vi ska driva en fungerande kriminalpolitik kan vi inte blunda för de problem som leder till skjutningar och revirstrider. Mycket av den organiserade brottsligheten är direkt kopplad till försäljning av narkotika. Sveriges narkotikalagstiftning leder inte enbart till ökade skjutningar, det har även lett till en av Europas högsta narkotikarelaterad dödlighet. 

Flera länder, bland annat Norge, rör sig mot en avkriminalisering av narkotikainnehav. Även Folkhälsomyndigheten föreslår en utredning av lagen. Regeringen säger dock blankt nej och menar att det inte alltid går att utgå ifrån forskningen. 

Genom en vit marknad av dessa produkter krävs en legalisering. Då slår vi på riktigt mot gängens inkomst och levebröd. En kriminalisering stoppar trots allt inte bruk av narkotika utan ger endast gängen monopol på försäljningen. 

Regeringen står handfallen när det kommer till att stoppa den grova och organiserade brottsligheten. Tonåringar ska inte behöva mista sitt liv på grund av handfallna politiker som inte vågar se verkligheten. Sverige behöver nya krafttag för att upprätthålla statens viktigaste uppdrag, att hålla medborgarna säkra.