Östergötland behöver en ny förlossningsavdelning

Över hela landet talas det om kris i förlossningsvården och brist på barnmorskor. Politiker lovar förbättringar men det är svårt att se någon förändring.

Debatt 11 mars 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Erfarna barnmorskor fortsätter fly förlossningsvården. Östergötland är inget undantag. Här har vi minst antal barnmorskor, relaterat till befolkningen, i hela landet. Trots det så görs ingenting.

I det nationella graviditetsregistret så är det tydligt att förlossningsvården i Östergötland har stora brister. När de som förlösts vid en av Östergötlands avdelningar så hamnar vi i botten när patienterna ger sin bild av den vård de fått. Det är inte acceptabelt. De gravida förtjänar bättre.

Vänsterpartiet föreslår nu att regionen ska öppna en ny förlossningsavdelning som leds av barnmorskor. Detta är någonting som finns runt om i världen och som visat sig ge bättre kvalitet än den ordinarie förlossningsvården. Till en barnmorskeledd förlossningsavdelning kan de gravida som önskar och som bedömts ha en låg risk för komplikationer komma och föda sina barn.

Svensk förlossningsvård har under lång tid präglats av en stark centralisering. Så också i Östergötland. Detta har lett till allt större avdelningar där personalen upplever arbetsmiljön som mycket stressande och att det är svårt att räcka till för de gravida. Beskrivningar av förlossningarna som barnfabriker är vanligt förekommande när barnmorskorna beskriver sin arbetsplats. Detta måste vi ändra på. 

Vi behöver en förlossningsvård som kan möta de gravida på ett tryggt och värdigt sätt. Där personalen inte stressar ihjäl sig utan känner att de har tid att ge de gravida den goda vård som de har rätt till. Förlossningsvården måste förstärkas och utvecklas i alla dess delar. Vi behöver fler barnmorskor som ska ha både högre lön och bättre arbetsvillkor. Barnmorskekompetensen måste värnas och utvecklas.

Öppnandet av en ny barnmorskeledd förlossningsavdelning i Östergötland skulle ge en unik möjlighet att få erfarna barnmorskor att stanna kvar i yrket men också ett sätt att locka tillbaka de som slutat. 

Det är dags att sluta prata om förlossningsvård och barnmorskor. Nu är det dags att agera. Vänsterpartiets förslag om en ny förlossningsavdelning är bara ett av många förslag som vi kommer presentera för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården för alla gravida östgötar!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa