Orsakerna till väntetiderna är komplexa

Självklart är långa väntetider för att utreda rätten till LSS-insatser ett stort problem, det finns det nog inget parti som inte tycker.

Debatt 27 januari 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Nya riktlinjer löser inte situationen" (18/1):

Det stora problemet är att det saknas socionomer att anställa som hade kunnat avlasta våra medarbetare, ett problem som vi delar med många kommuner. På grund av detta har vi försökt att hitta andra lösningar som underlättar arbetet för befintlig personal. 

I Allians för Linköpings budget avsatte vi exempelvis resurser för bland annat förbättringar inom arbetsvillkor och arbetsmiljö men när beslut om budgeten skulle tas valde Socialdemokraterna att inte delta. Därför är det intressant att läsa att Socialdemokraternas förslag just handlar om villkor och arbetsmiljö.

 

Inom social- och omsorgsförvaltningen pågår ett kontinuerligt arbete med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att både säkra kompetensförsörjningen och för att möta framtidens behov av kompetens. Nyanställda får exempelvis mentorer och olika utbildningar för att få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.

Visst behöver det byggas fler boenden men den stora utmaningen här är att nya boenden ofta överklagas. Därtill har det blivit svårare att matcha behov med lämpligt boende eftersom behoven blir alltmer komplexa.

Orsakerna till de långa väntetiderna är därmed många och komplexa och är därför svåra att lösa snabbt. Men jag kan försäkra Lotta Bäckman (S) om att vi känner till situationen och arbetar metodiskt och systematiskt för att utveckla nya lösningar och metoder som kan bidra till att handläggningstiderna kortas. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa