Orostider stärker övertygelsen om vikten av lokal mat

Det svenska köttet, mjölken och äggen kommer bli dyrare nu när bönderna har fått högre produktionskostnader, skriver debattörerna.
Det svenska köttet, mjölken och äggen kommer bli dyrare nu när bönderna har fått högre produktionskostnader, skriver debattörerna.

Kriget i Ukraina drabbar oss alla indirekt, både som medborgare och som del av den kommunala gemenskapen.

Debatt 24 augusti 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inflationen stiger och både dagligvaror och sällanvaror blir dyrare. Prisökningarna kommer påverka kommunens verksamheter både på kort och lång sikt på ett sätt som är svårt att förutse, precis som påpekat i Correns artikel 7 augusti. Centerpartiet i Linköping kommer nu föreslå att kommunledningskontoret snarast tar fram ett underlag för bedömning av behov av ytterligare medel för att upprätthålla kvalitet i verksamheterna, framför allt med avseende på skolmaten.

Livsmedelsverket tror inte att kriget i Ukraina leder till matbrist i Sverige, vare sig på kort eller lång sikt. De varnar dock för brist på enskilda produkter som en effekt av brist på energi och konstgödsel. Brist och hot om brist leder till höjda priser på basvaror så som vete, solrosolja, rapsolja och kyckling med mera.

I Linköping enades vi förra året om att skolmaten ska vara av mycket hög kvalitet och i så stor grad som möjligt gjord på lokala, regionala och svenska livsmedel.

Detta motiverades av att den inhemska livsmedelsproduktionen håller högsta kvalitet samt att vår beredskap för orostider kräver att de gröna näringarna, bönderna och livsmedelsproducenterna, får bra förutsättningar att fortsätta utvecklas. 

Denna ambition behöver vi hålla i! Det svenska köttet, mjölken och äggen kommer bli dyrare nu när bönderna har fått högre produktionskostnader. Eventuella statliga stöd eller kompensationspengar kommer inte på långa vägar räcka för att hålla kostnaderna på den nivå som skolmatsbudgeten är gjord för. Att köpa billigare utländsk mat skulle underlätta att hålla skolmatsbudgeten på kort sikt.

På lång sikt skulle dock ett sådant förhållningssätt urholka ytterligare den sektor som vi är beroende av, nämligen bidra till att ännu fler bönder lägger ner och att vår inhemska matproduktion minskar. Offentliga verksamheter, finansierade med skattepengar, ska rimligen köpa mat och annat från de företag som utgör skattebasen och som i detta fall även är vår försäkring i det fall att import av mat skulle ytterligare försvåras.

Sammanfattningsvis; skolmaten kommer bli dyrare framöver. Vi måste vara beredda att ta dessa ökade kostnader. Vi får inte se till det mycket kortsiktiga intresset att hålla budget för innevarande år; vi får inte välja bort lokala, regionala och svenska livsmedel baserat på kortsiktiga ekonomiska intressen.

Men vi behöver skapa framförhållning och beredskap. Centerpartiet i Linköping kommer därför ge ett uppdrag till kommunledningskontoret att snabbt ta fram en samlad bedömning av situationens konsekvenser för skolmaten samt av behovet av ytterligare medel för att upprätthålla kvaliteten.

Närproducerad mat är en del av ett livskraftigt samhälle och lokala livsmedelsproducenter är en förutsättning för att säkra mat till befolkningen i kriser. Det är nu vi kan visa att detta är mer än bara ord, att vi menar allvar! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa