Oroande att styret lägger sig i profilklasserna

Vi kan inte, och ska inte, ge oss in i beslut som regleras av skollagen. Det är skolans inre organisation och ett rektorsbeslut, oavsett om du tycker om det beslutet eller inte, skriver debattörerna.
Vi kan inte, och ska inte, ge oss in i beslut som regleras av skollagen. Det är skolans inre organisation och ett rektorsbeslut, oavsett om du tycker om det beslutet eller inte, skriver debattörerna.

Man hade ju hoppats att styret hade kunnat visa lika stor omsorg om elever i behov av särskilt stöd på Fredriksbergsskolan som körsångare som sett fram emot att gå i samma klass, skriver Linköpingslistan.

Debatt 19 maj 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har inte undgått någon att rektorn för Folkungaskolans grundskola aviserat en organisatorisk förändring för de omtyckta och populära musikprofilerna och nu ser vi att styret med Niklas Borg och Kristina Edlund ger sig in i debatten, ivrigt påhejade av sin följeslagare i Centern, Lars Vikinge.

Man hade ju hoppats att styret hade kunnat visa lika stor omsorg om elever i behov av särskilt stöd på Fredriksbergsskolan som körsångare som sett fram emot att gå i samma klass, ett beslut som ju är ett politiskt beslut. Dessutom hade de kunnat avisera en budget som medger utökad elevhälsa, fler lärare i skolan och färre elever i klassrummet. I stället möts grundskolorna med en kraftigt underfinansierad budget som ger rektorer väldigt lite svängrum för sina verksamheter. Socialdemokraterna skriver dessutom felaktigt på sin Facebook att profilen läggs ner.

Det förslaget innebär är att blanda eleverna från olika profiler i de ämnen som inte ingår i profilen. Förslaget är en förändring, exakt likadant som rektorer valt att göra på Arenaskolan med bland andra hockey- och innebandyprofilerna. Liknande sak gjorde man på ALG för ett antal år sedan då elever på bygg fick samläsa kärnämnen med frisörelever. Alla var då överens om att det gynnade klimatet i klassrummet för båda programmen.


Det känns oroande att styret plus C lägger sig i skolans inre organisation och därmed misskrediterar en enskild rektor. Om vi var rektorer på någon av våra 7–9-skolor skulle vi börja fundera på vad nästa steg då skulle bli.

Det skulle vara lätt för oss i Linköpingslistan att hoppa på tåget och kräva både rektors avgång och ett omedelbart stopp för dessa planer. Föräldraopinionen är oerhört stark och det jublas i olika Facebookgrupper när ytterligare någon välrenommerad person påtalar vikten av kultur och bevarandet av musikklasserna i orörd form. Det skulle säkert ge både positiv uppmärksamhet och kanske några röster? Vi har trots allt gjort oss kända för att vara ett parti för skolan, särskilt efter de uppmärksammade skolnedläggningarna. Dessutom är vi de första att skriva under på att kulturen är viktig för både den enskilda människan och samhället i stort.

Det finns dock ett problem med det resonemanget – vi kan inte, och ska inte, ge oss in i beslut som regleras av skollagen. Det är skolans inre organisation och ett rektorsbeslut, oavsett om du tycker om det beslutet eller inte. Det vet egentligen alla andra politiker som valt att uttala sig också.

Vi i Linköpingslistan tänker inte nu eller i framtiden försöka styra varken rektorer eller lärare i skolorna. Det är inte vår uppgift. Däremot kommer vi fortsätta att jobba för en bra skola i de former lagrummet tillåter och med stor respekt för skolans profession.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa