Orealistiskt att tro att elpriserna ska sänkas

Alla hoppas att elpriserna ska ha gått ner inom bara några år och att elförsörjningen är löst framåt 2030 men det finns inget som tyder på det, skriver debattören.

Det enda som kan sänka elpriserna på kort sikt är att Ryssland dumpar priset på gas och varför skulle de göra det, skriver debattören.

Det enda som kan sänka elpriserna på kort sikt är att Ryssland dumpar priset på gas och varför skulle de göra det, skriver debattören.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2022-09-19 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför är elpriset så högt i Sverige och hur ska det fås att gå ner?

Jag läser både tidningar som Sveriges Natur och Ny Teknik men svaret finns inte i någon av dem. Ny Teknik ger inte svar på många av de kritiska synpunkter som tas upp av Svensk Natur men Svensk Natur tar heller inte upp alla de viktiga frågor som belyses i Ny Teknik, till exempel hur viktigt det är att det finns stabil planerbar elproduktion i ett elnät.

Elpriset sägs oftast bero på de höga gaspriserna men det är fel. Före 2002 var gaspriserna låga men en lång period mellan 2006 och 2015 var de höga (The World Bank 2022). 2019–2020 var priserna extremt låga (rysk politik för att sälja in produkten?) och har efter det skjutit i höjden men är ändå bara cirka 30 procent över priserna under den långa perioden av höga priser. Elprisernas ökning beror inte bara på ökade gaspriserna. En troligare orsak är att flera länder som Tyskland och Sverige har lagt ner kärnkraftverk de senaste åren.

Hur klokt agerar politiker när det gäller viktiga frågor som elförsörjning? Jag vill påstå ”inte alls”. Låt oss göra en enkel metafor. Din villa värms med elradiatorer. Klokast vore att byta ut dem mot bergvärme. Det är juli och ditt första steg är att ta in offerter för att få bergvärme installerad så fort som möjligt. Så hade inte våra politiker gjort. De hade först tagit bort elradiatorerna och resten av året njutit av det smarta beslutet, ”vad bra, nu är elradiatorerna borta”. I december blir det kallt men installatören kan tyvärr inte komma förrän till sommaren. Resultatet blir som du förtjänar, du fryser!

Precis så har det gått till. Det är inte fel att ta bort tveksamma energislag som kärnkraft, liksom ineffektiva elradiatorer, men med energiförsörjning går det inte att göra saker i fel ordning. Det blev ingen trevlig vinter i villan och det gäller Sverige också. Att politiker gör på det här sättet bara för att skaffa sig makt är ofattbart och är inte ett ansvarsfullt sätt att styra ett land.

Alla hoppas att elpriserna ska ha gått ner inom bara några år och att elförsörjningen är löst framåt 2030 men det finns inget som tyder på det. Beroende på var man läser sägs lösningen vara ny kärn- eller vindkraft och det ska gå fort. Men det kommer inte att finnas varken ny kärn- eller vindkraft av betydelse 2030. Det enda som kan sänka elpriserna på kort sikt är att Ryssland dumpar priset på gas och varför skulle de göra det?

Kärnkraftsförespråkarna menar att problemen, speciellt behovet av planerbar stabil produktion, inte kan lösas utan ny kärnkraft och att nya minikärnkraftverk ska gå att tillverka på bara några år, vilket är helt orealistiskt. Kärnkraftsmotståndarna menar i stället att ”kärnkraft ska bort till varje pris” (om det så sker innan vintern) och att tillräckligt med vindkraft löser problemen. Även detta är orealistiskt. Nya svenska vindkraftverk kan inte byggas i så hög takt att de löser problemen på kort sikt och de löser inte behovet av stabil och planerbar produktion.

Här är min bedömning av hur energiförsörjningen i Sverige ser ut 2030: Sverige kommer att elförsörjas till stor del av ny vindkraft med en mindre andel ny kärnkraft som agerar stabil och planerbar bas i söder. Men bara en liten del av den nya energin kommer att vara svensk! Vindkraften kommer till stor del att importeras från Norge och kärnkraften från Finland. Om åtta år vet vi om jag hade rätt men under inga omständigheter kommer problemen att vara lösta på kort sikt. Elpriserna kommer fortsätta att stiga.