Orättvisa livschanser börjar redan i förskolan

Står alliansen helt utan ambitioner? Under hela den gångna mandatperioden har det kommit rapporter gång på gång som visar på bristen på utbildad personal i förskolan.

Debatt 2 maj 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vänsterpartiet har lagt flera förslag på åtgärder för att öka jämlikheten och i budgeten tillföra resurserna som krävs men mötts av den styrande alliansens svala intresse.

Kompetensförsörjningen inom förskolan är problematisk. Brist på pedagogiskt utbildad personal, främst förskollärare men även utbildade barnskötare, är ett nationellt problem. Det är troligen den största begränsningen för att fortsätta utveckla det som är ett av världens mest ambitiösa förskolesystem för både lärande, lek, och trygg omsorg. 

 

Samtidigt så ser inte personalbristen likadan ut i alla kommuner och inte likadan ut i alla områden inom Linköpings kommun. Vi har tidigare under mandatperioden fått oroande rapporteringar från enskilda förskolor men också kommunledningens egen statistik om en mycket ojämlik fördelning av främst förskollärare över kommunens förskolor. Tillgången till utbildad personal återspeglar Linköpings kommuns enorma segregation – där förskolorna med lägst andel förskollärare återfinns i Skäggetorp. Ett områden där många familjer har en svår ekonomisk situation och där förskolan har en ännu viktigare roll för att alla barn ska få en bra start på sitt lärande samt en lugn och trygg tillvaro. Även förskolorna på landsbygden har mycket stor brist på förskollärare. Samtidigt finns det förskolor i välbärgade villaområden som har mer än dubbelt så stort antal förskollärare per barn som i de eftersatta områdena. 

Vi frågar oss – vad vill egentligen alliansen med förskolan? Vad händer med det viktiga pedagogiska arbetet när förskollärare saknas?

 

Ojämlikheten börjar i förskolan och där kan vi också bryta den. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att förskolan är en nyckel för att ge alla barn goda förutsättningar i livet. Därför ska alla barn i Linköping, oavsett föräldrars sysselsättning, erbjudas 30 timmar i förskolan och möjlighet till fritidsverksamhet. Dessutom behöver alla barn ha personal med rätt kompetens.

Vänsterpartiet har under mandatperioden föreslagit höjd budget till mer förskolepersonal och lönepåslag för förskollärare som byter till förskolor med brist på utbildad personal. Vi har också föreslagit en tydlig styrning vid rekryteringen av utbildad personal som prioriterar de förskolor som har störst behov. Dessutom har vi föreslagit att personal som i dag arbetar i förskolan ska kunna studera till barnskötare eller förskollärare på deltid samtidigt som de arbetar med full lön. Vad har egentligen alliansen gjort för att bryta ojämlikheten i våra barns förskolor?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kommunen svänger i frågan – förbereder för att ta emot fler flyktingar

Kommunen svänger i frågan – förbereder för att ta emot fler flyktingar

Kvinnorna i köket finns till för skolans elever: "Har nog en av Östergötlands finaste arbetsplatser"

Kvinnorna i köket finns till för skolans elever: "Har nog en av Östergötlands finaste arbetsplatser"