Öppna ett akutboende för hemlösa

Vi har en medmänsklig och moralisk skyldighet att hjälpa människor i akut nöd, skriver Rebecca Hovenberg (MP).
Vi har en medmänsklig och moralisk skyldighet att hjälpa människor i akut nöd, skriver Rebecca Hovenberg (MP).

Förra veckan kunde vi läsa i Corren hur hemlösa EU-migranter bor i tält eller utkylda bilar och att det inte finns någonstans för dem att vända sig när det blir så kallt att de riskerar att frysa ihjäl.

Debatt 25 februari 2021 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Även om EU-migranterna inte är svenska medborgare anser vi i Miljöpartiet att vi har en medmänsklig och moralisk skyldighet att hjälpa människor i akut nöd. 

Till exempel vore det rimligt att kommunen införde en ”Under-nollan garanti” som innebär att när det är minusgrader ute finns det någon form av akutboende att gå till. Det har funnits tidigare i Linköping, men har stängts under Alliansens styre. Det tycker vi är synd.

Det är inte bara EU-migranter som har behov av akutboenden. Det gäller även andra utsatta grupper i samhället som lätt faller mellan stolarna. Det kan gälla missbrukare, människor med psykisk sjukdom eller papperslösa. 

Oavsett varför man har hamnat i den situationen man befinner sig i får inte samhällets skyddsnät bli så grovmaskigt att människor tvingas sova utomhus i minusgrader. Utsattheten är uppenbar och konsekvenserna kan bli förödande.

Från olika håll i Linköpingspolitiken hör vi nu krav på att EU-migranternas läger ska rivas och de som bor där avhysas. Vi håller med om att tältläger knappast är en hållbar eller medmänsklig lösning, men att riva lägren löser inga problem. 

EU-migranterna utsätts ofta för förfärlig diskriminering i sina hemländer och kommer knappast hit för att det är så mysigt att tigga i Sverige, utan för att de inte ser att de har några alternativ. 

För att långsiktigt lösa detta måste dialog och press sättas på deras hemländer, men medan de är här måste vi behandla dem som människor.

Miljöpartiet uppmanar därför Alliansen att omedelbart öppna ett akutboende dit människor i nöd kan vända sig, oavsett om de är svenska medborgare eller inte, samt att initiera dialog med de kommuner i Rumänien varifrån de flesta EU-migranter i Linköping kommer för att få till stånd en mer långsiktig lösning.

Ämnen du kan följa