Omedelbar förändring krävs gällande skolskjuts

Inför höstterminen 2021 trädde nya regler i kraft som påverkar skolskjutsen för barn i Linköpings kommun.

Samtidigt som man talar om en fungerande skolskjuts och en attraktiv landsbygd är man med och inför nya regler som gör att skolskjutsen fungerar sämre, det går helt enkelt inte ihop, skriver artikelförfattarna.

Samtidigt som man talar om en fungerande skolskjuts och en attraktiv landsbygd är man med och inför nya regler som gör att skolskjutsen fungerar sämre, det går helt enkelt inte ihop, skriver artikelförfattarna.

Foto: Sara Segraeus

Debatt2021-08-27 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De nya reglerna påverkar barnen och familjerna på landsbygden på ett negativt sätt och ska man vara en kommun som värnar om landsbygden behöver de nya reglerna ändras med omedelbar verkan.

De nya reglerna för skolskjutsen i Linköpings kommun innebär bland annat att barn behöver ha ett busskort som är registrerat mellan två bestämda hållplatser och man får inte gå av på någon annan hållplats än den som barnet är registrerad på. 

En annan förändring är att man inte längre får ta med kamrater eller syskon i mån av plats, vilket man fick göra tidigare. Att barn endast får ha med sig en väska på bussen är också en del av de nya reglerna.
 


För det första innebär det att vardagen blir svårare för familjer i form av minskad flexibilitet. Det saknas möjligheter att gå av vid en tidigare hållplats för att exempelvis gå hem till en kamrat efter skolan. 

För föräldrarna kommer det att innebära att de behöver skjutsa mer med bil till exempelvis träningar och kamrater, som i sin tur är tidskrävande jämfört med skolskjutsen. 

Ett argument för de nya reglerna är att det handlar om säkerhet, att barn inte ska röra sig själva ute och ska därför endast åka mellan två bestämda hållplatser. Argumentet faller platt i och med att barn måste röra sig själva ute för att ta sig till kamrater för att de inte får gå av vid en annan hållplats som lämpar sig bättre.
 


För det andra påverkas barnens situation också i form av en mycket sämre flexibilitet. Tidigare kunde man i mån av plats ta med sin kamrat på bussen efter skolan, nu kan man inte göra det längre och måste lösa det på andra, mer krångliga sätt. 

En viktig del av barndomen är att kunna ha en meningsfull fritid och kunna utöva sina fritidsintressen, vilket uppenbarligen inte uppmuntras av de styrande i kommunen med anledning av de nya reglerna.


Nämndordförande i barn- och ungdomsnämnden, Erik Östman, kommenterar de nya reglerna i en artikel i Corren (18/8) att “Det handlar ju om attraktiviteten att bo på landsbygden; en fungerande skolskjuts är otroligt viktig för väldigt många”. 

Samtidigt som man talar om en fungerande skolskjuts och en attraktiv landsbygd är man med och inför nya regler som gör att skolskjutsen fungerar sämre, det går helt enkelt inte ihop.

Avslutningsvis, om de styrande menar allvar med en attraktiv landsbygd och en fungerande skolskjuts för barnen måste reglerna ändras till det mer flexibla.