Om personal varslas – vem kommer att bli utan vård?

Bara för att personal försvinner så upphör inte arbetsuppgifterna att existera. De måste fortfarande genomföras. Och de arbetsuppgifter som inte ska genomföras borde rimligen leda till att verksamheter avvecklas, skriver Kommunal.

Vi är helt enkelt underbemannade och arbetsgivaren försöker lappa ihop personalbristen med intvingad befintlig personal, skriver Kommunal.

Vi är helt enkelt underbemannade och arbetsgivaren försöker lappa ihop personalbristen med intvingad befintlig personal, skriver Kommunal.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2024-02-28 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I onsdags fick vi beskedet att Region Östergötland varslar 900 medarbetare till följd av den undermåliga ekonomin. Ett slappt förhållningssätt till våra gemensamma skattemedel verkar finnas i den styrande konstellationen som inte besitter något konsekvenstänk. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Fredrik Sjöstrand (M) uttryckte det väl när han beskrev miljonslöseri på följande sätt: ”Samtidigt har 3,5 miljoner kronor inte någon särskilt stor påverkan på regionens ekonomi. Vårt prognostiserade underskott för 2023 är på 1,6 miljarder kronor.”.

Under 2023 har Region Östergötland använt sig av 135 785 timmars övertid, enbart räknat på medarbetare under Kommunals avtalsområde. Övertidstimmar är dyrt. Det kostar mer än vanliga arbetstimmar. Dessa timmar innebär i praktiken att undersköterskor, lokalvårdare och servicepersonal med flera har jobbat övertid motsvarande mer än 75 årsarbetare. Samma personalkategorier som nu ställs inför risken att bli uppsagda har alltså redan kort om folk. Vi är helt enkelt underbemannade och arbetsgivaren försöker lappa ihop personalbristen med intvingad befintlig personal. Personalen får då betala med sämre arbetsmiljö och mindre återhämtning på grund av arbetsgivarens underlåtenhet att hantera en underbemanning som redan nu befinner sig på smärtgränsen.

Medlemmarna i Kommunal står uppenbarligen inte utan arbetsuppgifter med tanke på mängden övertid som redan i dag krävs för att få verksamheten att gå runt. Undersköterskor ska genomföra arbetsuppgifter som inte kan göras av sjuksköterskor då bristen på anställda sjuksköterskor är så omfattande. Utbildad sjukvårdspersonal uppmanas att städa rummen efter patienter i jakten på effektiviseringar. Det kan inte vara rimligt att övertidsarbete räknas som en fullt rimlig kostnadseffektiv lösning medan man plockar bort frukt vid utbildningar eftersom det anses var för dyrt.

Läkare och sjuksköterskor är undantagna från varslet. Det tycker vi är bra. Men förändringar för grupperna inom Kommunal ger konsekvenser även för dem. Bara för att personal försvinner så upphör inte arbetsuppgifterna att existera. De måste fortfarande genomföras. Och de arbetsuppgifter som inte ska genomföras borde rimligen leda till att verksamheter avvecklas.

Den krassa verkligheten vi står inför är följande: Om varslen går till uppsägningar och yrkesskicklig personal tvingas ifrån sina arbeten måste Region Östergötland kunna svara på frågan: Vem blir utan vård?