Kvinnojourer polisanmäler våldsporr

Konsekvenserna av pornografin sträcker sig utanför porrindustrins gränser – och direkt in i kvinnor och tjejers vardag. Detta märker kvinno- och tjejjourerna inte minst, skriver debattörerna.

För tredje gången i rad polisanmäler Motala Kvinnojour, tillsammans med jourer över hela landet samt Kvinnofronten, framställning och spridning av våldsamma pornografiska filmer, skriver debattörerna.

För tredje gången i rad polisanmäler Motala Kvinnojour, tillsammans med jourer över hela landet samt Kvinnofronten, framställning och spridning av våldsamma pornografiska filmer, skriver debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-04-25 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige uppmärksammar årligen under vecka 17, pornografins våld och skadeverkning som utförs mot kvinnor och tjejer. 

90 procent av den kommersiella pornografin innehåller våld och förnedring av kvinnor, men producenterna och distributörerna behöver aldrig stå till svars. Sedan 1989 har Sverige en lag som säger att det är olagligt att sprida filmer eller bilder innehållande sexuellt våld. Trots detta används inte lagen mot den våldspornografi som finns tillgänglig, sprids och dagligen konsumeras. Men de filmer innehållande sexuellt våld mot kvinnor som polisanmäldes, på flera platser i landet, resulterade inte till att en brottsutredning initierades.

Polisens svar? Brottet begicks utomlands.

Roks och Kvinnofronten menar att filmerna ändå distribueras i Sverige och därför strider mot brottsbalkens 16:de kapitel om olaga våldsskildring. Där står det att den som skildrar sexuellt våld i bild med uppsåt att distribuera bilderna ska dömas till böter eller fängelse i upp till två år. 

Forskning visar att exploateringen av kvinnor inom porrindustrin får stora negativa konsekvenser i kvinnors liv i och med det våld som kvinnorna får utstå. Men konsekvenserna av pornografin sträcker sig också utanför porrindustrins gränser – och direkt in i kvinnor och tjejers vardag och levda erfarenhet. 

Detta märker kvinno- och tjejjourerna inte minst.

Roks kvinno- och tjejjourer möter återkommande kvinnor och tjejer som berättar att det sexuella våld de blivit utsatta för är direkt hämtat ur våldsporren. Det betyder i förlängningen att våldet som sprids genom pornografin har en direkt såväl som indirekt påverkan i kvinnor och tjejers liv, där våld och kvinnoförakt normaliseras och konsumeras.

Så, trots att det finns lagstiftning som syftar till att kriminalisera distributionen av sexuellt våld har denna lag på något vis hamnat mellan stolarna. Frågan är varför det ser ut så, trots att mäns våld mot kvinnor sägs stå högt upp på dagordningen i Sverige?

Vi menar att eftersom pornografin är en del av mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn, behöver pornografin också synliggöras som en del av det strukturella våldet och mäns överordning i stort. Därför anmäler vi nu, återigen, distributionen av pornografiska filmer med våldsinslag och vi kommer att göra en grundlig och fördjupad uppföljning oavsett anmälans utgång.