Öka transparensen med öppna årsstämmor

Ökar transparensen, ökar också med största sannolikhet det medborgerliga engagemanget, skriver debattörerna.

Debatt2023-02-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköpingsborna ska bemötas med mer öppenhet. Ett steg i rätt riktning, i syfte att uppnå en högre grad av transparens i kommunen, hade varit öppna årsstämmor hos de kommunala bolagen.

I dagens ordning har de kommunala bolagen, Stångåstaden, Tekniska verken, Lejonfastigheter, St Kors, Visit och Mjärdevi och Science park stängda årsstämmor. Detta innebär att endast de fullmäktige valda stämmombuden och fullmäktigeledamöter har närvarorätt på årsstämman.

Linköpingsborna är indirekt ägare av bolagen och bör således behandlas som sådana. Vi vill ge allmänheten en möjlighet att närvara och ställa frågor till bolagsledningen. Ökar transparensen, ökar också med största sannolikhet det medborgerliga engagemanget.

Mot bakgrund av detta vill Linköpingslistan se öppna årsstämmor hos tidigare nämnda bolag, likt den ordning som tillämpas av statliga Vattenfall AB. Således skulle medborgarna ges möjligheten att bättre lära känna de kommunala företagen.

Det är högst nödvändigt att arbeta med att förbättra informationen om stadens bolag och ge medborgarna en möjlighet att engagera sig, det är viktigt såväl utifrån ett medborgar- som ett ägarperspektiv.

Förslaget stöds av:

Ingvar Gustavsson, ledamot Stadshus AB

Mike Helber, ledamot Lejonfastigheter AB

Anders Jacobsson, ledamot Stångåstaden AB

Christer Mård, vice ordförande Linköpings Science Park AB

Lars-Ove Gustavsson, vice ordförande Lejonfastigheter AB

Anders Holm, ledamot Sankt Kors AB

Peter Trygg, ledamot Visit Linköping & Co AB

Christer Öjdemark, ledamot Tekniska Verken AB