Öka rekryteringen till vård- och omsorgsprogrammet

Vården måste lyftas som en spännande arbetsmiljö och vårdyrken som utvecklande och stimulerande samtidigt som Region Östergötland stärker sitt varumärke som arbetsgivare, skriver debattören.

Debatt 14 februari 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Välfärdssektorn har stora rekryteringsbehov nu och i framtiden. I Region Östergötlands verksamheter är det cirka 350 pensionsavgångar varje år, lägg sedan till våra 13 östgötska kommuner så är summan betydligt större. 2022 gick 136 elever ut från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram i Östergötland och av dessa hade endast 63 procent full behörighet. Inom vuxenutbildningen går över 500 per år ut samma program vilket räddar upp situationen men det räcker ändå inte för att täcka behovet.

Vi socialdemokrater i Region Östergötland vill därför öka rekryteringen till gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Det ska ske genom ett medvetet och långsiktigt arbete mot en yngre målgrupp som kommer att välja gymnasieprogram. Vården måste lyftas som en spännande arbetsmiljö och vårdyrken som utvecklande och stimulerande samtidigt som Region Östergötland stärker sitt varumärke som arbetsgivare. Det kan ske både genom annonsering i sociala medier och genom en uppsökande skolverksamhet framför allt inför gymnasievalet. 

 

Vi vill också införa en anställningsgaranti för de som slutar vård- och omsorgsprogrammet med full behörighet samt en lovjobbsgaranti för de som går utbildningen. Båda dessa garantier tror vi skulle öka attraktiviteten för programmet. Att redan som 16-åring veta att jag har ett jobb när jag är 19–20 år låter tryggt och bra, det ökar dessutom motivationen till att avsluta studierna med full behörighet. Att dessutom kunna jobba under loven, få en ökad praktisk kontakt med sitt framtida yrke och tjäna lite pengar, gör inte saken sämre. 

Självklart är dessa förslag bara en del av den politik vi vill driva för att stärka välfärden. När den nuvarande regeringen med SD-stöd sänker skatterna mest för rika minskar resurserna till välfärden. Det borgerliga styret i Region Östergötland införande av fler vårdval ger ökad privatisering vilket direkt slår mot den egna verksamheten. Vi socialdemokrater vill tvärtom öka resurserna till välfärden och hålla den samman. Genom höjda grundlöner och förbättrade arbetsvillkor kan vi rekrytera fler medarbetare och minska den stress som många vårdanställda i dag känner. Vi måste helt enkelt orka göra flera saker samtidigt och en av dessa är att stärka rekryteringen till gymnasieskolans vård-och omsorgsprogram. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa