Ödeshög, Mjölby och Åtvidaberg har länets sämsta vägar

Ödeshög, Mjölby och Åtvidaberg har Östergötlands sämsta vägar. Hela 28,4 procent av de statliga vägarna i både Ödeshög och Mjölby är i dåligt eller mycket dåligt skick.

Tyvärr är standarden alldeles för låg och satsningarna på det statliga vägnätet otillräckliga, skriver debattörerna.

Tyvärr är standarden alldeles för låg och satsningarna på det statliga vägnätet otillräckliga, skriver debattörerna.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2021-12-28 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Motsvarande siffra för Åtvidaberg är 26,1 procent. Framkomligheten på våra vägar är en grundläggande demokratifråga. Nu krävs stora satsningar för att säkerhet och effektivitet i transportnätverket inte ska bli ännu sämre än vad det redan är i dag.  

Transportföretagen har brutit ned data från Trafikverket. Vägarnas tillstånd är en sammanvägning av vägytemätningar och livslängdsanalys. Åkkomfort, spårdjup och förväntad livslängd används som parametrar för att ge en bred bild av vägnätets tillstånd. Resultatet är dystert. Förra året uppskattades underhållsskulden av vägnätet till 19 miljarder kronor och skulden beräknas växa till 42 miljarder kronor till år 2030 om inte ytterligare medel tillförs. För att bibehålla dagens standard skulle den nuvarande budgeten behöva öka med ytterligare två miljarder per år. För att vägnätet ska bli bättre krävs att budgeten utökas med fyra miljarder årligen.  

Ett vägnät med god standard som möjliggör säkra och snabba resor är kittet som håller samman stad och land. Att varor och människor kommer fram är avgörande för samhällets utveckling. Tyvärr är standarden alldeles för låg och satsningarna på det statliga vägnätet otillräckliga.  

Även Trafikverket uppger i sitt förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033 att underhållssatsningarna skulle behöva fördubblas för att klara av att möta de försämringar som sker. Ett eftersatt vägnät gör vägarna mindre säkra att köra på, vilket påverkar hur snabbt det går att köra. Konsekvensen är att vårt avlånga land blir ännu längre och att stad och land slits isär.  

Tillväxten och utvecklingen i Östergötland är beroende av en bra framkomlighet för att kunna transportera varor på ett konkurrenskraftigt sätt. I Östergötland är 22,9 procent av de statliga vägarna i dåligt eller mycket dåligt skick. För både näringsliv och privatpersoner är satsningar på ett ökat vägunderhåll därför helt nödvändiga.  

Sverige växer och allt fler ska samsas på vägarna. Vi behöver en långsiktig vägunderhållsplan som ser till landets alla vägar. Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp kring nödvändiga upprustningar för att säkerställa ett bra och effektivt transportnätverk. Ju längre tid vi väntar, desto större blir underhållsskulden. Det är dags att investera i och underhålla vår infrastruktur, i Ödeshög, Mjölby, Åtvidaberg och i hela landet.