Obefogad oro – KD vill stärka jämställdheten

Vi vill gärna ge socialdemokratiska företrädare en uppdatering av kristdemokratisk politik.

Kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa tas inte på allvar. Det vill vi ändra på, skriver artikelförfattarna.

Kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa tas inte på allvar. Det vill vi ändra på, skriver artikelförfattarna.

Foto: Jessica Gow

Debatt2021-03-22 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Under den polerade ytan gror abortmotståndet" (11/3).

Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning och har gjort så sedan mitten av 1990-talet.

Vi anser att vi har en bra lagstiftning i vårt land där en hög grad av flexibilitet och anpassning kan ske utifrån varje unikt fall. Varje kvinna har lagstadgad rätt till stödsamtal och abort får endast ske av legitimerad läkare. Vi vill inte förändra abortlagen. 

I sin debattartikel uttrycker de socialdemokratiska företrädarna en oro för jämställdheten om Kristdemokraterna är med och styr landet. Den är obefogad. 

Tvärtom kommer reformer som stärker jämställdheten att genomföras om Kristdemokraterna får bestämma:

- Kristdemokraterna vill ge betydligt mycket mer pengar till vården än regeringen. En sektor med kvinnodominerande yrken där timanställningar är vanliga och arbetsvillkoren behöver förbättras. Vi har i dagarna lagt fram konkreta budgetförslag i riksdagen som innebär stärkta resurser till bland annat förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen. 

- Vi vill stärka kvinnohälsan. Kvinnors hälsa är i stor utsträckning både underdiagnostiserade, underbehandlade och underbeforskad. Kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa tas inte på allvar. Det vill vi ändra på. Vi har bland annat lämnat förslag om stärkta resurser till kvinnohälsan och ett nationellt forskningsprogram för att stärka kvinnors hälsa. 

- Bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män blir som tydligast när det kommer till otryggheten där vi ser att utvecklingen går åt helt fel håll. Kristdemokraterna har en rad olika förslag för att öka tryggheten såsom skärpta straff för våldtäkt och hedersbrott, och fler poliser. 

- Kvinnors pensioner är en av de viktigaste ekonomiska jämställdhetsfrågorna i dag. Vi vill se mer jämställda pensioner genom fler barnrättsår (de år som räknas som pensionsgrundande för föräldralediga) och automatisk delad premiepension mellan föräldrar. De som gynnas allra mest av detta är låg- och medelinkomsttagare.

 

Att Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har olika vägar för att uppnå jämställdhet är knappast förvånande. Vi har olika ideologiska utgångspunkter. 

Vi kristdemokrater bygger vår politik på att kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. En jämställdhetspolitik som löser problem i människors vardag.