Ny riktlinje innebär bättre planering

Debatt 11 januari 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Lång väntan för barn som behöver stöd" (29/12):

Lotta Bäckman (S) frågar i en debattartikel vad jag och mina kollegor i Allians för Linköping gör för att handläggningstiden av ansökan om insatser enligt LSS ska kortas. Det korta svaret är att det pågår ett omfattande arbete inom kommunen för att hantera detta problem, för det är ett problem. Långa väntetider är en hård påfrestning för enskilda individer och deras familjer och det kan även innebära stora vitesbelopp för kommunen. 

Problemet är inte nytt utan har varit rådanden under flera år. Behovet av boendeplatser följer givetvis demografiutvecklingen men det påverkas också av det ökade intresset att flytta till Linköping. Därtill har det tidigare varit möjligt för en person att upprepade gånger tacka nej till erbjuden boendeplats vilket innebar att dessa personer inte lämnade “kön” trots att erbjudande hade lämnats. När personer tackar nej till boenden så kan det också innebära att enskilda inte får den hjälp som de behöver. Detta gav både en skev bild av hur stort det faktiska behovet var, vilket gjorde det svårt för kommunen att prognostisera och planera, och det kunde också leda till att kommunen dömdes till viten för att verkställighet av beslut om boende inte hade genomförts. För att kunna planera bättre har vi nu antagit en ny riktlinje som bland annat begränsar antalet gånger som en person kan tacka nej till erbjuden boendeplats.

Vi har även prioriterat att skapa nya boenden både genom nybyggnation men framför allt genom att ställa om redan befintliga platser. Att bygga nya boenden tar tid men genom att bygga om och anpassa de fastigheter som redan finns inom kommunens förfogande kan vi på kortare tid skapa nya platser så att de nyttjas av de personer som har störst behov. Under 2022 planeras flera nya boenden att kunna öppnas. Dessa nya boendeplatser har möjliggjort att personer som tidigare bott på annan ort, på grund av att det inte funnits någon plats i Linköping som matchade deras behov, har kunnat flytta hem till Linköping. Det ger både boende och deras anhöriga en högre livskvalitet då fler nu kan vara nära sina familjer.

Långa handläggningstider är med andra ord fortsatt en stor utmaning men genom att fortsätta tänka nytt, utveckla nya arbetssätt och ta hjälp av digitala stöd kommer vi kunna utföra ett effektivare arbete. Vi följer hela tiden utvecklingen och kommer att fortsätta arbeta hårt för att hitta nya lösningar. Men vi behöver vara fler i detta arbete, till vilket vi även välkomnar Lotta Bäckman (S) och eventuella förslag på åtgärder som hon kan tänkas ha. Dessvärre har det från Socialdemokraterna inte lämnats ett enda förslag under denna mandatperiod men skulle det komma ett lyssnar vi mer än gärna. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa