Ny budget medför stora sparkrav på hela regionen

Regionen har, och fortsättningsvis kommer att ha, svårt att rekrytera och behålla personal inom vården, skriver debattören.

Det är viktigt för vårdkvaliteten att regionens medarbetare har kollegor som de känner sig trygga med och som kan verksamheten, menar debattören.

Det är viktigt för vårdkvaliteten att regionens medarbetare har kollegor som de känner sig trygga med och som kan verksamheten, menar debattören.

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2023-07-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regionfullmäktiges budget är nu antagen och som förväntat, men inte desto mindre beklagligt, vann M, L och KD med hjälp av Sverigedemokraterna. Budgeten innebär stora sparkrav på hela Region Östergötland och då inte minst på den vård som vi över partigränserna för något år sedan var så rörande överens om behöver prioriteras.  

Enligt SKR tvingas hela 17 av landets 21 regioner att budgetera med ett underskott och många politiska företrädare runt om i landet har tillsammans med nationalekonomer och andra experter höjt sina röster för att förmå regeringen att agera. En vädjan som träffat döva öron. Detta är en begäran Moderaterna i regionen inte velat stämma in i. Från deras sida har man visserligen inte gått lika långt som kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Sophia Jarl (M), som aktivt argumenterat emot att regeringen ska tillföra mer pengar till välfärden, men Marie Morell (M) har när vi föreslagit det inte själv velat uppmana regeringen att stötta landets regioner i denna kris. 

Alla partiers budgetalternativ innehåller tuffa prioriteringar men i dessa blir det väldigt tydligt hur vi Socialdemokrater skiljer oss från M, L, KD och SD. Där vi prioriterar personal och vårdcentraler fokuserar styret istället på ökad privatisering, och där vi vill se ett kraftigt minskat beroende av hyrpersonal vill de ha anställningsstopp. 

Vi Socialdemokrater ser att regionen har, och fortsättningsvis kommer att ha, svårt att rekrytera och behålla personal inom vården. Löner är en viktig faktor för detta och därför har vi prioriterat en särskild låglönesatsning till undersköterskor och tandsköterskor. Utöver det har vi även finansierat en satsning på arbetsskor till personalen. 

Det är viktigt för såväl vårdkvalitet som arbetsmiljö att regionens medarbetare har kollegor som de känner sig trygga med och som kan verksamheten, samt att vi får ut så mycket som möjligt av de medel som avsätts till personal. Därför ser vi det som viktigt att kraftigt minska beroendet av hyrpersonal. Ett beroende som tyvärr under pandemin har växt sig ohållbart stort och som slår hårt mot regionens ekonomi.

Det är inte bara regionen som har det tufft just nu. Många familjer vänder på varenda krona för att få ekonomin att gå ihop, vilket inte minst riskerar att gå ut över barn och ungdomar. Därför har vi i vårt budgetalternativ avsatt medel för en särskild hälsosatsning för unga, undantagit Lunnevads folkhögskola från besparingskrav samt finansierat ett subventionerat sommarlovskort på kollektivtrafiken.

Vi ser en risk att många vuxna av ekonomiska skäl kommer avstå från att vaccinera sig mot den fästingburna smittan TBE, nu när Moderat-styret väljer att sluta subventionera det. Detta ser vi med stor oro på och har i vårt budgetalternativ avsatt medel för att även i fortsättningen kunna erbjuda detta vaccin till halva priset. 

Det spelar roll vem som styr, såväl i regionen som nationellt, och vi har inte fått gehör för vår politik. Men vi kommer att fortsätta kämpa för att Region Östergötland i första hand ska ha fokus på att patienter får sitt vårdbehov uppfyllt och inte ska se det som ett självändamål att ha så många välfärdsföretag som möjligt. Vi kommer fortsätta driva frågan om att prioritera den egna personalen före ett överanvändande av hyrpersonal och vi kommer fortsätta att sätta press på regeringen att öppna plånboken och ta sitt ansvar i detta för den svenska välfärden mycket tuffa läget!